Tønder Kommune

TYSK SPROGBEVIS

GIV DINE ELEVER EN SUCCESOPLEVELSE MED TYSK

Tønder Gymnasium tilbyder elever med tysk at tage ”Deutsches Sprachdiplom”. I et par år har det også været muligt for elever i 9. klasse på Overbygningsskolen og Løgumkloster Distriktsskole at tage et sprogbevis i tysk på såkaldt A2-niveau, dvs. det niveau, som folkeskolens afgangsprøve lægger op til.

Tysklærere og tyskelever fra andre folke- og friskoler er velkomne til at deltage i projektet.

Eleverne testes i Hörverstehen, Leseverstehen, schriftliche Kommunikation og mündliche Kommunikation. De tre første delprøver afholdes som del af den almindelige undervisning, der samtidig træner folkeskolens afgangsprøve. Mündliche Kommunikation afholdes som en 15 min. mundtlig prøve, hvor eleven bl.a. præsenterer et selvvalgt emne. Ved den mundtlige prøve kommer en tysklærer fra et af gymnasierne og medvirker som censor.

Projektet har dels til formål at give eleverne en succesoplevelse med tysk og dels at brobygge mellem tyskundervisningen i kommunens folkeskoler og det almene gymnasium, Tønder Gymnasium.

Interesserede tysklærere kan kontakte Randi Damstedt for at høre mere om sprogbeviset og evt. tilmelde sig projektet: ra@toender-gym.dk

elever i Tysk

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
9.
Kompetenceområde:
Tysk - Mundtlig kommunikation, Tysk - Skriftlig kommunikation
Fag:
Sproglig udvikling, Tysk
Læringsmål:
Tysk Sprogbevis

Se alle tilbud fra: