Mosede Fort, Danmark 1914-18

Udsigt til krig – Matematik på fortet

Hold udkig! Eleverne gør klar til at forsvare det neutrale Danmark med matematikkens redskaber. Afstandsmåleren og kanonernes vinkler og radius er forskellen på liv og død, hvis 1. Verdenskrig kommer til Danmark.

Hvis fjenden kommer, er det her, slaget skal stå! I undervisningsforløbet arbejder eleverne med ”matematik i anvendelse”. Eleverne gør klar til at forsvare det neutrale Danmark med matematikkens redskaber. Afstandsmåleren og kanonernes vinkler er forskellen på liv og død, hvis 1. Verdenskrig kommer til Danmark.

"Udsigt til krig" udfolder sig i udstillingen "På kanten af krig" og i terrænet på Mosede Fort. Med vind i håret spejder eleverne ud over Køge Bugt og finder trekanten mellem kikkertstationen og de fjendtlige skibe. Ved kanonen indstiller eleverne vinklen, affyrer og noterer længden på granatnedslaget.

Eleverne kommer hjem med de data de indsamler på fortet, så I kan arbejde videre hjemme i klassen. Det giver mulighed for, at jeres klasse kan bearbejde data på det niveau, I er på.

Omsatte læringsmål:

  • Eleverne kan anvende matematiske redskaber til at lave præcise målinger i fortets autentiske omgivelser.
  • Eleverne kan anvende deres matematiske viden til at løse historiske problemstillinger.
  • Eleverne kan indgå i en dialog om, hvordan det var at bo i Danmark under 1. Verdenskrig.
Kanonerne affyres!
Kanonerne affyres!
©

Mosede Fort, Danmark1914-18

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
500 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6., 7., 8.
Kompetenceområde:
Historie - Kronologi og sammenhæng, Matematik - Geometri og måling, Matematik - Matematiske kompetencer, Medier - Medieproduktion
Fag:
Historie, Matematik
Læringsmål:
Matematik: Videns- og Færdighedsmål: "Geometriske egenskaber og sammenhænge"
Eleven kan undersøge geometriske egenskaber ved plane figurer
Eleven har viden om ligedannethed og størrelsesforhold
Eleven kan forklare sammenhænge mellem sidelængder og vinkler i retvinklede trekanter
Matematik: Videns- og Færdighedsmål: "Måling"
Eleven har viden om metoder til afstandsbestemmelse
Matematik: Videns- og Færdighedsmål: "Problembehandling"
Eleven har viden om kendetegn ved lukkede, åbne og rene matematiske problemer samt problemer, der vedrører omverdenen
Matematik: Videns- og Færdighedsmål: "Kommunikation”
Eleven kan mundtligt og skriftligt kommunikere varieret med og om matematik
Matematik: Videns- og Færdighedsmål: "Hjælpemidler”
Eleven kan anvende hjælpemidler med faglig præcision
Eleven har viden om forskellige hjælpemidlers anvendelighed i matematiske situationer
Historie: Videns- og Færdighedsmål: Det lokale, regionale og globale
Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt

Se alle tilbud fra: