Kunstforeningen GL STRAND

UDSTILLING: STEPPING OUT: FEMALE IDENTITIES IN CHINESE CONTEMPORARY ART

I december 2022 åbner Kunstforeningen GL STRAND udstillingen "Stepping Out: Female Identities in Chinese Contemporary Art". Gruppeudstillingen præsenterer 26 af Kinas førende samtidskunstnere – alle kvinder. Dermed giver udstillingen ikke alene mulighed for at opleve en mangfoldighed af stemmer fra Kinas samtidskunstscene netop nu, men retter samtidig et fokus på især kvinders roller og identitet i Kina. Download undervisningsmateriale.

STEPPING OUT: FEMALE IDENTITIES IN CHINESE CONTEMPORARY ART

Kunstforeningen GL STRAND

2. december 2022 – 12. marts 2023

Udstillingens omkring 80 værker er skabt i perioden fra slutningen af 1980'erne og frem til i dag, som er en periode, hvor Kina oplever enorme økonomiske, kulturelle og sociale omvæltninger. Kunstnernes værker enten dokumenterer, fortolker eller undersøger de personlige og samfundsmæssige udfordringer i det moderne Kina i dag og sætter især kønnenes stilling i Kina – historisk og nu – til diskussion.

Værkerne tæller en bred vifte af medier som fotografi, video, animationsvideo, performance-dokumentation, skulptur, installation og maleri og favner dermed bredden inden for samtidskunstens mange medier og genrer.

UDSTILLINGENS TEMAER

Udstillingen introducerer de 26 kunstneres individuelle praksisser. Deres værker er valgt ud fra fem overordnede temaer, som beskriver de mest udbredte tendenser på Kinas samtidskunstscene: Kinas samfund og historie; den politiske protest og kritik; kroppen som medie og materiale; kvinders roller og identitet; avataren som kritisk stedfortræderfigur.

Kinas ekstremt hurtige økonomiske opsving i nyere tid, som har skabt store sociale uligheder mellem nyrige eliter og millioner af migrantarbejdere, danner afsæt for flere værker. Forholdet mellem generationerne, der levede under Kulturrevolutionen, og de yngre, frihedssøgende generationer er et andet tema, ligesom kunstnerne på forskellig vis udforsker de komplekse modsætninger, der gennemsyrer Kinas historie og nyere tid, og som kommer til udtryk i forholdene mellem køn, generationer, samfund/familie og individualitet samt tradition og modernitet.

Kunstnerens egen krop er et omdrejningspunkt i flere værker, der handler om kvinders begrænsede rettigheder og ret til at definere sig som kvinde i et samfund, der er domineret af patriarkalske værdier. Gennemgående har alle kunstnerne fokus på kvinders eksistens, roller og identitet – både generelt set og specifikt anskuet fra de kvindelige kunstneres erfaringsrum. Kroppen er for flere af udstillingens kunstnere både det primære motiv, udtryksmiddel og tema. Det kommer i særlig grad til udtryk i den store udbredelse af performancekunst, som i Kina har rødder i traditionen med kinesisk gadeteater.

Nyere teknologis muligheder og visuelle kultur er et andet tema, som kommer til udtryk gennem animationsfilm og avataren som figur, hvis stedfortrædende alter ego-karakter er en vej for kunstnerne til at udtrykke sig politisk og kritisk uden at blive underlagt Kinas strenge censur.

Endelig lægger udstillingen op til at se på Kinas nyere tids udvikling i relation til omverdenen. Blandt andet berører værkerne en række forbindelser mellem Kina og Europa – historiske og politiske – og giver mulighed for at diskutere de seneste tre årtiers kinesiske samfundsudvikling i en global kontekst, der rækker ud over det specifikt lokale og nationale.

KUNSTNERE I UDSTILLINGEN: Wen Hui, Lin Tianmiao, Xiao Lu, Yin Xiuzhen, He Chengyao, Yu Hong, Xing Danwen, Xiang Jing, Cui Xiuwen, Bu Hua, Tao Aimin, Peng Wei, Chen Qiulin, Li Xinmo, Cao Fei, Sun Shaokun, Ma Qiusha, Hu Yinping, Geng Xue, Fan Xi, Liu Xi, Luo Yang, Cao Yu, Chen Zhe, Tong Wenmin, Liang Xiu.

UDSTILLINGSPERIODE: 2. december 2022 – 12. marts 2023

BESTIL EN OMVISNING I UDSTILLINGEN

Der kan bestilles omvisninger og undervisningsforløb mandag til fredag kl. 9.30-17.00.

Omvisningens varighed: 45-50 minutter / 75 minutter

Pris: 45/50 minutter: 650 kr. (dansk) / 800 kr. (fremmedsprog), 75 minutter: 750 kr. (dansk) / 900 kr. (fremmedsprog)

Max deltagere: 30 personer

Spørgsmål til omvisningsforløb – kontakt: Signe Mellergaard Larsen / 33 36 02 60 / info@glstrand.dk

Målgruppe: Grundskole og ungdomsuddannelser

Klassetrin: Udskolingen og ungdomsuddannelser

Fag: Billedkunst, Dansk, Kinesisk, Historie og Samfundsfag

Værket The Light of Love (udsnit), 2019 er et digital print på lærred og udført af Bu Hua, som deltager på udstillingen Stepping Out.
Bu Hua: The Light of Love (udsnit), 2019. Digitalt print på lærred, 1450 x 245 cm.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
50 min.
Pris:
650 kr.
Yderligere priser:
650 kr for omvisning på dansk Forløb på 75 min. på dansk: 750 kr. Omvisning på fremmedsprog: 800 kr. Forløb på 75 minutter på fremmedsprog: 900 kr. Herudover entre: elever over 16 år: 35 kr. / underviser: 75 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation, Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng, Samfundsfag - Politik, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Billedkunst, Dansk, Historie, Medier, Samfundsfag
Læringsmål:
Eleven kan undersøge en problemstilling gennem en vekselvirkning mellem praksis, analyse og teori.
Eleven kan eksperimentere med forskellige metoder og strategier til at løse opgaver af visuel eller rumlig karakter.
Eleven kan anvende og kombinere viden og kundskaber fra samfundsfagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger.
Eleven kan skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer.
Eleven kan udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt.

Se alle tilbud fra: