Botanisk Have

Undervisningsmateriale – Den lille naturlog

"Den lille naturlog" er et hæfte til brug i undervisningen. Det er en personlig logbog udformet til at støtte op om og fastholde elevernes oplevelser med og i naturen. Logbogen indeholder sider til at notere observationer, sider til at arbejde videre i klassen samt små opgaver.

Vi håber, at "Den lille naturlog" vil være en hjælp, når I skal på tur. Med "Den lille naturlog" kan I komme tættere på naturen – udforske, opleve og observere den.

Formålet med "Den lille naturlog" er at danne en ramme om elevernes iagttagelser og oplevelser og gøre det nemt for jer at få jeres opdagelser, undringer og observationer med hjem i klassen til videre arbejde.

"Den lille naturlog" er et gratis hæfte til brug og støtte i den udendørs undervisning, særligt udviklet til målgruppen bh.-4. kl. Hæftet er støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet.

Find materialerne på Statens Naturhistoriske Museum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Biologi - Kommunikation, Biologi - Undersøgelse, Dansk - Fremstilling, Dansk - Læsning, Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Billedkunst, Biologi, Dansk, Natur/teknologi
Læringsmål:
Formålet med "Den lille naturlog" er at danne en ramme om elevernes iagttagelser og oplevelser og gøre det nemt for jer at få jeres opdagelser, undringer og observationer med hjem i klassen til videre arbejde.