Botanisk Have

Undervisningsmateriale – Den vilde naturlog

'Den vilde naturlog' er et redskab til elevernes opdagende og undersøgende arbejde med iagttagelser, beskrivelser, tegninger og skitser. Målet er, at eleverne får øje på den mangfoldighed af vildt liv, der findes omkring dem.

For at få øje på mangfoldigheden af liv – biodiversiteten – er det en hjælp at gå systematisk til værks og lede efter lidt ad gangen på afgrænsede steder. Derfor er der i logbogen fokus på begrebet levested og på udvalgte arter af smådyr og planter.

Brug logbogen til at udforske, samle viden om og stille spørgsmål til, hvilke forskellige arter af smådyr og planter der findes i nærområdet – og til at overveje, hvordan man kan skabe plads og levesteder for flere forskellige vilde arter og dermed øge biodiversiteten.

’Den vilde naturlog' er udviklet til brug i fase 2 i undervisningsforløbet ’Danmarks vildeste skoler’, men kan også bruges selvstændigt. Hele forløbet findes her på DR SKOLE.

'Den vilde naturlog' er blevet til i 2020 under projektet ’Vores natur’ i partnerskab mellem DR, Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Danske Naturhistoriske Museer.
Indsatsen er støttet af Nordea-fonden, 15. Juni Fonden og Aage V. Jensen Naturfond.

Find materialerne på Statens Naturhistoriske Museum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Biologi - Kommunikation, Biologi - Undersøgelse, Dansk - Fremstilling, Dansk - Læsning, Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Billedkunst, Biologi, Dansk, Natur/teknologi
Læringsmål:
'Den vilde naturlog' er et redskab til elevernes opdagende og undersøgende arbejde med iagttagelser, beskrivelser, tegninger og skitser. Målet er, at eleverne får øje på den mangfoldighed af vildt liv, der findes omkring dem.

For at få øje på mangfoldigheden af liv – biodiversiteten – er det en hjælp at gå systematisk til værks og lede efter lidt ad gangen på afgrænsede steder. Derfor er der i logbogen fokus på begrebet levested og på udvalgte arter af smådyr og planter.

Brug logbogen til at udforske, samle viden om og stille spørgsmål til, hvilke forskellige arter af smådyr og planter der findes i nærområdet – og til at overveje, hvordan man kan skabe plads og levesteder for flere forskellige vilde arter og dermed øge biodiversiteten.