Storm P. Museet. Frederiksbergmuseerne

Undervisningsmaterialer fra Storm P. Museet til lærerens disposition og planlægning (gratis)

Fra museets hånd tilbyder vi en række undervisningsmaterialer, forslag til undervisningsforløb, elevopgaver til brug på museet samt planer for, hvordan man kan strukturere et skolebesøg på egen hånd.

Storm P. og hans alsidige produktion og udtryk kan bruges i mange sammenhænge i undervisningen i skolen, både som selvstændigt emne og som fagligt input i forskellige fag.

Fra museets hånd tilbyder vi en række undervisningsmaterialer og forslag til undervisningsforløb, elevopgaver til brug på museet og forslag til, hvordan man kan strukturere et skolebesøg på egen hånd. Tilbuddene er opdelt i temaer, men man er som lærer selvfølgelig velkommen til at plukke de dele ud, som passer til den øvrige planlagte undervisning. Forløbene er uden museumsunderviser, og I skal derfor som lærere selv gennemføre besøgene og sætte eleverne i gang med opgaverne.

Ved bestilling af skolebesøg på museet kan man bede om at få udleveret elevopgaver og materialer til et bestemt tema. Den sædvanlige længde på et skolebesøg på egen hånd er 75 min. I kan selvfølgelig lave særskilte aftaler heromkring ved bestilling af besøg.

Der er p.t. ingen museumsundervisning på Storm P. Museet. Husk, at man som lærer og pædagog har mulighed for at besøge museet gratis i forbindelse med forberedelse af undervisning for en klasse eller en børnegruppe.

Følgende temaer kan tilgås fra Storm P. Museets hjemmeside: 
For hvert tema ligger en plan for
 besøg på museet, elevopgaver til brug på museet samt eventuelt forberedelsesmateriale eller forløbsbeskrivelse.

Indskoling:      
Billede fjernet. Storm P. i indskolingen – ind med modermælk og modersmål
Billede fjernet. Tema om opfindelser
Se mere her: https://stormp.dk/storm-p/indskoling

Mellemtrin:    
Billede fjernet. Lær at tænke Storm P.sk
(forberedelsesmateriale tilknyttet)
Billede fjernet. Storm P. opfindelsesværktøj
Billede fjernet. Tema om tegneserier
(forberedelsesmateriale tilknyttet)
Billede fjernet. Tema om karikaturer og personlighedstyper
Billede fjernet. Tema om billedfortælling
Billede fjernet. Tema om satiretegningen
(forberedelsesmateriale tilknyttet)
Se mere her: https://stormp.dk/storm-p/mellemtrin

Udskoling:      
Billede fjernet. Tema om satiretegningen
Billede fjernet. Grænseløs humor
Se mere her: https://stormp.dk/storm-p/udskoling

Specialskoler:
Billede fjernet.Tegneserieforløb
(forberedelsesmateriale tilknyttet)
Se mere her: https://stormp.dk/storm-p/elever-med-saerlige-behov

Bestilling af skolebesøg: skriv til info@stormp.dk

Gårdsangeren
Gårdsangeren.
Foto

Storm P.

©

Storm P. Museet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
75 min.
Pris:
Gratis
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation, Dansk - Læsning, Drama - Dramaanalyse, Elevernes alsidige udvikling, Engelsk - Kultur og samfund, Håndværk og design - Design, Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Kristendom, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik, Medier - Medieanalyse, Modersmålsundervisning - Kultur og samfund, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Billedkunst, Dansk, Drama, Elevernes alsidige udvikling, Engelsk, Håndværk og design, Historie, Innovation og entreprenørskab, It og medier, Kristendomskundskab, Medier, Nordisk sprog, Samfundsfag
Læringsmål:
Storm P. og hans alsidige produktion og udtryk kan bruges i mange sammenhænge i undervisningen i skolen, både som selvstændigt emne og som fagligt input i forskellige fag.