Kunstforeningen GL STRAND

Utopia – et undervisningsforløb i Thomas Hirschhorns udstilling "Community of Fragments"

Et år efter Corona-pandemiens udbrud vil alt være forandret. Også Kunstforeningen GL STRAND, der i begyndelsen af 2021 forvandles af den schweiziske kunstner Thomas Hirschhorn. Han indtager huset med sin omfattende udstilling "Community of Fragments", som forvandler de to øverste udstillingsetager til en labyrintisk ruin. Alle besøgende inviteres til at gå på opdagelse i udstillingen og i et værksted, hvor man skal bygge op og skabe nyt. I undervisningsforløbet vil eleverne sammen med en omviser dykke ned i utopi-begrebet og få lov til at skabe deres egne kreative bud på et utopia samt diskutere nutidens muligheder og udfordringer for fællesskabet.

Thomas Hirschhorn er verdenskendt for sine socialpolitiske værker, som ofte er af stedsspecifik karakter og altid involverer de besøgende aktivt. Med "Community of Fragments" forvandler han de smukke, traditionelle udstillingsrum i GL STRAND til en ruin af diverse genbrugsmaterialer – en ruin, der inviterer til nyskabelse og nytænkning af eksisterende samfundsforhold. I undervisningsforløbet bliver eleverne introduceret til udstillingen og nogle af de filosofiske og samfundspolitiske tankesæt og teorier, som Hirschhorn er inspireret af. Udstillingen lægger også op til en diskussion af de udfordringer, som fællesskabet står over for i en tid, hvor en verdensomspændende pandemi har sat nye standarder for menneskers samværsformer.

Undervisningen henvender sig til flere fag som dansk, samfundsfag, historie og billedkunst. Forløbet er todelt og involverer en diskussion af begrebet utopi og alternative samfundsformer og et kreativt forløb i et værksted. Eleverne skal arbejde dialogbaseret i grupper i udstillingen og i det åbne værksted, hvor de med materialer fra udstillingen i fællesskab skal fremstille et kreativt bud på, hvordan en bedre verden kan tage sig ud.

Der kan bestilles undervisningsforløb mandag til fredag kl. 9.30-11.00 og kl. 10.30-12.00.

Thomas Hirschhorn « Nachwirkung » Kunsthalle Bremen, Germany, 2016
Thomas Hirschhorn: "Nachwirkung", Kunsthalle Bremen, Tyskland, 2016.
Foto

Romain Lopez

©

Courtesy of Thomas Hirshhorn og Kunsthalle Bremen

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
50 min.
Pris:
600 kr.
Yderligere priser:
600 kr. + 25 kr. for unge over 16 år
Max deltagere:
31 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse:
EUD, EUX, Læreruddannelser, Tekniske skoler
Ungdomsuddannelse:
EUD, EUX, HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Almen sprogforståelse, Almen studieforberedelse, Billedkunst, Design og arkitektur, Filosofi, Historie, Innovation, Samfundsfag
Læringsmål:
Eleven kan undersøge en problemstilling gennem en vekselvirkning mellem praksis, analyse og teori.
Eleven kan eksperimentere med forskellige metoder og strategier til at løse opgaver af visuel eller rumlig karakter.
Eleven kan anvende og kombinere viden og kundskaber fra samfundsfagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger.
Eleven kan skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer.
Eleven kan udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt.

Se alle tilbud fra: