Skagens Kunstmuseer

Værkstedspakke - farve og fortælling

På værkstedspakken får eleverne mulighed for at omsætte de gode historier om skagensmalernes kunst til deres eget kreative udtryk. Med værkstedspakken slutter Skagens Kunstmuseer endvidere op om skolernes Fælles Mål.

Bestil en værkstedspakke, hvor eleverne selv maler et billede. Værkstedspakken starter altid på museet, her får man en kort introduktion til skagensmalerne med fokus på et emne og masser af inspiration til opgaven. Efter introduktionen går vi over i Bikuben - Skagens Museums billedværksted, her skal eleverne bruge det de har lært og lave deres eget billede.

Vi skal eksperimentere med lyset og farverne, og se hvordan det påvirker det, vi skal male. Vi tager udgangspunkt i et af skagensmalernes hovedværker, og ser hvad der sker med billedet, når vejret, lyset og farverne ændrer sig. Måske ændrer fortællingen i billedet sig også.

Skagens Kunstmuseer
Foto

Jakob Stig Nielsen

©

Skagens Kunstmuseer

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
800 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedfremstilling
Fag:
Billedkunst, Dansk
Læringsmål:
Eleven kan tegne og male ud fra ideer og oplevelser
Eleven har viden om primær- og sekundærfarver
Eleven kan samtale om egne og andres billeder
Eleven kan samtale om billeders opbygning og indhold og kender enkle fagord og begreber
Eleven kan finde hovedindhold og deltage i en enkel fortolkning
Eleven kan sætte teksten i relation til eget og andres liv

Se alle tilbud fra: