Fredericia Fjernvarme a.m.b.a.

Varmespild og isolering

Eleverne vil lære om, hvordan man kan undgå at spilde varmeenergi på linje med at undgå mad- og vandspild, slukke lyset m.v.

Aktiviteterne er bygget op over fire værksteder med følgende temaer:

  • Udluftning på korrekt vis
  • Hvordan god afkøling kan kontrolleres
  • Selv korte, uisolerede rørstrækninger taber energi, og rørisolering er nemt og effektivt
  • Demonstrere energiindholdet ved hjælp af blanding af koldt og varmt vand

Forberedelse før samarbejdet: Eleverne forventes at vide, hvad temperatur er, og kunne bruge et termometer. De kan relatere begrebet energi med varme og opvarmning af huse. Brainstorme på hverdagserfaringer og forforståelse om opvarmning og energi.

Aktiviteter under forløbet: Værkstedsorienterede aktiviteter i grupper, hvor der arbejdes med fagbegreber som temperaturforskelle, afkøling/opvarmning, materialekendskab, isoleringsmaterialer, handlemuligheder – hvordan sparer vi på varmen.

Forventninger til klassen: Det er en fordel, hvis klassen er opdelt i 4 grupper på forhånd.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6.
Kompetenceområde:
Matematik - Geometri og måling, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Perspektivering, Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Matematik, Natur/teknologi
Læringsmål:
Eleverne kan gennem enkle undersøgelser og ved brug af enkle fagudtryk beskrive dagligdagsforbrug af varmeenergi, og hvor det varme vand kommer fra. De får viden om enkle måder at handle i forhold til energibesparelser.

Eleverne kan beskrive fjernvarmeanlæg i model fra produktion til forbruger gennem enkle fagudtryk og begreber. De får viden om, hvordan spildvarme kan være en ressource, og de får viden om energibesparende handlemuligheder og teknologi.