Christiansfeld Centret

Verdensarv i børnehøjde – for børnehaver

Oplev verdensarven i børnehøjde med Christiansfeld Centrets forløb for børnehaver. Gennem leg får børnene viden om verdensarven, samtidig med at de styrkes til skolestart.

Forløbet tager udgangspunkt i sommerfuglemodellen, hvorfor Christiansfeld Centret anbefaler, at institutionen arbejder med måleenheder, spejlinger samt former og figurer inden ankomsten til Christiansfeld, ligesom det anbefales at lave en opfølgning efter forløbet i Christiansfeld.

Forløbet indeholder otte korte moduler, hvor børnene skiftevis skal bevæge sig og være rolige og koncentrere sig.

Forløbet starter i korsalen i Søstrehuset med en lille introfortælling og en sang. Herefter får børnene mulighed for at gå rundt i det kringlede Søstrehus op og ned ad trapperne.

Når børnene igen er samlet, tales der gennem dialog om spejlinger. Hvordan tegnes en spejling? Børnene får desuden tegninger, hvor kun den ene halvdel af motivet fremgår. Børnene har herefter til opgave at færdiggøre motivet. Billederne har forskellig sværhedsgrad.

På Kirkepladsen uden for Søstrehuset skal børnene bruge kroppen, når der leges rundt om kirkebrønden. Hver gang der lyder et udsagn, der passer, skal børn og voksne løbe en runde om brønden. F.eks. "Alle dem, der har en storesøster, skal løbe en runde."

Herefter tales der igen om spejlinger. Gennem dialog og observation findes der spejlinger i bybilledet omkring Kirkepladsen.

Der leges bænke-leg rundt om kirkebrønden. Reglen er, at der hele tiden skal sidde en person på hver bænk. Børnene skal således løbe fra bænk til bænk og skifte plads med hinanden.

Herefter samles børnene, og der tales gennem dialog om forskellige måleenheder, og hvordan man kan bruge kroppen til at måle med. Herefter er det børnenes egen tur til at måle med deres kroppe.

Forløbet afsluttes med mulighed for at spise medbragt mad og spille puslespil og vendespil i Søstrehuset.

Verdensarv i børnehøjde – for børnehaver

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
100 kr. Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For skoler fra andre kommuner er prisen 100 kr. pr. lærer, gratis for elever.
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
5, 6
Faciliteter:
  • Mulighed for at spise medbragt mad
  • Mulighed for toiletbesøg
Læreplanstemaer:
  • Alsidig personlig udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kultur, æstetik og fællesskaber
  • Natur, udeliv og science
  • Social udvikling
Læringsmål:
Børnene opbygger kompetencer, der kan styrke deres skolestart.

Børnene tilegner sig viden om spejlinger og måleenheder gennem leg.

Gennem leg styrkes elevernes brug af sanserne.