Vikingecenter Fyrkat

Vikingelege

Har du prøvet at trække fedtpind, gå under spyd, føde en bjørn eller gå til island efter sild?
Vikingerne elskede at dyste i fysiske idrætter. De gjorde det til hverdag og til fest. Det bandt folk sammen socialt og forberedte dem også på de udfordringer, der mødte dem til søs og på slagmarken. Eleverne præsenteres for en række lege, der har deres oprindelse i vikingetiden.

Eleverne samles ved borganlægget eller vikingegården og præsenteres for vikingetidens lege. De fleste lege var individuelle dyster, men der laves også holdlege, afhængigt af holdets størrelse. Legene kræver fysisk aktivitet og betoner forskellige egenskaber som styrke, udholdenhed, smidighed, balance og timing. Leg har alle dage været brugt som fysisk træning og som social aktivitet, der styrker fællesskabet. Legene kan indrammes i en turnering mellem flere hold eller blot en præsentation af lege, som derefter kan afprøves.

De fleste lege har rod i vikingetiden, men der præsenteres også lege fra middelalderen og frem. Legene er god fysisk træning, giver sammenhold og er sjovt at prøve og beskue.

Legene foregår udendørs, så husk praktisk tøj og sko.

Der trækkes fedtpind
Der trækkes fedtpind
Foto

Jakob Ljørring Pedersen

©

Vikingecenter Fyrkat

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
50 min.
Pris:
600 kr.
Yderligere priser:
Pris: 1-10 personer 600 kr., efterfølgende 25 kr. pr. person.
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3., 4., 5.
Kompetenceområde:
Historie - Kronologi og sammenhæng, Idræt - Alsidig idrætsudøvelse, Idræt - Krop, træning og trivsel
Fag:
Historie, Idræt
Læringsmål:
Eleverne lærer gamle, fysiske lege fra vikingetiden og frem.

De lærer om legens betydning for udvikling af vikingetidens menneske, fysisk og socialt.

De får fuld kropsforståelse og udfordres til at overgå deres egen forventning til fysiske præstationer.