Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro-Mariager

Vilde væsner og buttede basser - om engle til alle tider

Hvad laver englene egentlig? Og hvordan ser de ud?

Det har langt de fleste en forestilling om, og billedkunsten og den folkelige tradition har gennem tiden bidraget hertil: Engle, der vandrer op ad himmelstiger, glansbilleder af buttede engle på honningkager, og alle sammen med vinger på.

Hvis vi går tættere på Bibelens beskrivelser af engle, bliver billedet af dem straks anderledes. Engle er nemlig ikke nødvendigvis bare engle på den søde måde. Nogle steder er englene detaljeret beskrevet som vilde keruber med flere ansigter og vinger, der vogter med flammesværd ved Paradisets port. Andre engle er mere sparsomt beskrevet, og det har givet plads til, at billedkunsten og den folkelige tradition har kunnet udfylde hullerne med vildtvoksende fantasi.

Billedkunsten har altså bidraget til forestillingen om, hvordan engle ser ud, og det samme har børnebogsforfatter og illustrator John Kenn Mortensen til dette projekt. Ud fra fortællinger og beskrivelser fra Bibelen har han lavet illustrationer til projektets englekort. Gennem genfortællinger fra Bibelen og englekortene får eleverne i dette projekt et mere nuanceret billede af, hvad engle er.

Ligesom John Kenn Mortensen har fremstillet engle i et kreativt udtryk, er der i projektet indlagt mulighed for, at eleverne også kan skabe deres egen engel. Projektet afsluttes med et kirkebesøg i den lokale kirke, der samtidig fungerer som evaluering. Her får eleverne brug for at tage både englekortene og deres nye viden om engle i anvendelse.

Englen Michael
Englen Michael
©

John Kenn Mortensen

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for skoler i Randers, Favrskov og den sydlige del af Mariagerfjord Kommune.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Billedkunst, Kristendomskundskab
Læringsmål:
Det overordnede formål med projektet er, at eleverne får et mere nuanceret billede af engle gennem arbejdet med bibelske tekster og billedkunstens fremstilling af dem.