Fredericia Kommune

Workshop om Børnenes Verdensmål i Fredericia

Som supplement til arbejdet med verdensmålene tilbydes der workshops i Fredericias dialogrum for bæredygtig udvikling, Det Grønne Rum.

Det Grønne Rum indeholder skiftende udstillinger med fokus på bæredygtighed og verdensmålene for alle borgere, og det fungerer også som undervisningstilbud til daginstitutioner.

Workshoppen indeholder en tilpasset gennemgang af verdensmålene, alt efter hvor meget man allerede har arbejdet med Verdensmålene i den enkelte daginstitution.

Workshoppen kan også gå forud for arbejdet med Verdensmålene i den enkelte daginstitution og dermed indeholde en samlet introduktion til FN’s 17 Verdensmål præsenteret i børnehøjde.

Workshoppen tager afsæt i Børnenes Verdensmålskuffert – den indeholder forskellige læringsmaterialer, som fysisk understøtter de enkelte verdensmål.  

I Det Grønne Rum møder børnene også de rigtige FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling.

Alle workshops afsluttes med overrækkelse af et Verdensmålsdiplom til hvert barn.

Ophavsret

 Ophavsrettighederne til alt materiale vedrørende Børnenes Verdensmål tilhører Fredericia Kommune med mindre andet er angivet. 

Materialet ”Børnenes Verdensmål i Fredericia” med hertil hørende bilag kan frit benyttes  til ikke-kommerciel brug, men skal fremstå med original kildehenvisning og reference til Fredericia Kommune, herunder med logo og tekst. 

Yderligere anvendelse eller ændring i materialet kræver udtrykkelig aftale med den respektive copyright holder. Nærmere aftale om brug af artikler, opgaver og foto etc. kan ske ved henvendelse til Fredericia Kommune, kommunen@fredericia.dk, att.: Ellen Marie Fonvig. 

Materialet indeholder m. bilag: 

 • Inspirationsmateriale – Børnenes Verdensmål i Fredericia
 • Samtalekort med heltehandlinger
 • Vendespil med Børnenes Verdensmål
 • Plakat med Børnenes Verdensmål
Workshop i Det Grønne Rum
©

Fredericia Kommune

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
4, 5, 6
Faciliteter:
 • Mulighed for at spise medbragt mad
 • Mulighed for toiletbesøg
Læreplanstemaer:
 • Alsidig personlig udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Kultur, æstetik og fællesskaber
 • Natur, udeliv og science
 • Social udvikling
Læringsmål:
Forståelse og forankring af FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

Se alle tilbud fra: