Ulla Didriksen

Ulla Didriksen Skoletjenesten
Bornholm skal være CO2-neutral i 2032. Hvordan kan vi, ofte reaktionære tænkende voksne, hjælpe børn og unge til at forstå og leve i den verden til den tid?
Koordinator, Skoletjenesten Bornholm
20 33 59 23

Arbejdsområder

  • Udvikling af samarbejder og undervisningstilbud fra Skoletjenesten Bornholm (i samarbejde med NaturBornholm, Bornholms Museum, Bornholms Kunstmuseum, Bornholm Middelaldercenter, bibliotekerne, Kulturskolen, Bornholms Teater, Grønbechs Gård, Forsvarsmuseet og Svanekegården m.fl.)  
  • Opbygning af sciencetilbud og udvikling af grøn dannelse (Bright Green Island i børnehøjde, Naturvidenskabsfestival og Sciencetalenter m.fl.) 
  • Udvikling af undervisningstilbud på ”små kulturinstitutioner”, der ofte kun holder åbent i sommerhalvåret 
  • Udvikling af bevægelsestilbud gennem samarbejder med øens idrætsforeninger, Dansk Skoleidræt og Center for Sundhed 
  • Udvikling af samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste Bornholm 

Faglig profil

  • Dialogbaseret undervisning 
  • Sciencepædagogik 
  • Kunstpædagogik 
  • Dilemmabaseret undervisning 
  • Undervisning i eksterne læringsmiljøer for dagtilbud, grundskoler, ungdomsuddannelser og voksenuddannelser  

Udvalgte udgivelser

Baggrund

Ulla er kandidat i biologi fra Københavns Universitet. Hun har været tilknyttet Skoletjenesten i Zoologisk Have fra 1975, først som timelønnet årsvikar, derefter som ansvarlig for udvikling af Zooskoletjenesten og herefter som afdelingschef for publikums- og kursusafdelingen samme sted til og med 2012. Herefter er formidlingsarbejdet foregået fra Bornholm. Først som ledende naturvejleder i Naturstyrelsen, med ansvar for bl.a. event, skilte og udstillinger, og fra 2014 som koordinator i opbygningen af Skoletjenesten Bornholm, tilknyttet Center for Skole Bornholm. Ulla er desuden formand for Kulturnatten i København og Frederiksberg og har et stort netværk gennem samarbejder på kunst-, kultur- og naturinstitutioner. Ula er beskikket censor i natur- og værkstedsfag på landets pædagoguddannelser. Hun modtog i 2005 Gerdaprisen for at udvise mod og gøre en særlig indsats for det pædagogiske arbejde med børn og dyr.