Om Skoletjenesten

Planlægning af undervisning

Her finder du modeller, der kan bruges, når du som underviser i eksternt læringsmiljø skal planlægge og udvikle undervisning for grundskoler og ungdomsuddannelser. Du kan også finde tekster, der behandler fagdidaktiske og almen didaktiske temaer, som kan bruges til refleksion over praksis.

model ikonModel: Den didaktiske trekant

Modellen kan bruges, når du tilrettelægger undervisning i eksterne læringsmiljøer. Den indeholder refleksionsspørgsmål til mål, genstandsfelt og pædagogisk metode.

 

Udviklet af Dorte Villadsen & Ane Riis Svendsen, Skoletjenesten, september 2015.

modelModel: Tre trin til planlægning af åben skole

Dette er et teamredskab til lærere, som Skoletjenesten har udarbejdet til EMU-portalen. Du finder det på EMU.dk via ovenstående link.  

 

Udviklet af Skoletjenesten, 2019.  

tjeklisteLæremidler i eksterne læringsmiljøer

Refleksionsspørgmål der kan bruges, når du udvikler læremidler til brug i eksterne læringsmiljøer.

 

Udviklet af Henrik Johnsen & Dorte Villadsen, Skoletjenesten, 2016.

Åbne processer og didaktiske modeller i længerevarende forløbartikel

Artiklen henvender sig til dig, der udvikler undervisning i eksterne læringsmiljøer, og diskuterer hvordan overordnede didaktiske valg kan understøtte åbne processer.

 

Skrevet af Lise Sattrup, Skoletjenesten, 2019.

 

Læsetid Skoletjenesten undervisningstilbudLæsetid 6 min.

Levende dyr i undervisningenArtikel

I zoologiske haver, i akvarier og på naturcentre anvendes ofte levende dyr i undervisningen. Formålet er at understøtte børns læreprocesser i forhold til naturfag og naturbevarelse. Men hvad sker der egentligt i børns møde med levende dyr? Og hvilken betydning har mødet med dyr for børn og unges holdning til naturbevarelse? Denne artikel undersøger nogle af disse spørgsmål.

 

Udarbejdet af Henrik Guldager Johnsen, 2019.

 

Læsetid Skoletjenesten undervisningstilbud  Læsetid 10 min.

Værktøj: Beskriv dit undervisningstilbudtjekliste

Værktøjet giver seks forslag til, hvordan det eksterne læringsmiljø gør beskrivelsen af et undervisningsforløb mere præcist og relevant for lærere.

 

Udarbejdet af Nationalt Netværk af Skoletjenester, 2018.

Værktøj: Opstil læringsmål for dit undervisningstilbudtjekliste

Værktøjet giver otte forslag til, hvordan det eksterne læringsmiljø opstiller gode læringsmål for deres undervisningstilbud, der taler ind i skolernes arbejde med undervisning.

 

Udarbejdet af Nationalt Netværk af Skoletjenester, 2018.

tjeklisteVærktøj: Sæt undervisningen i kontekst

Med denne guide får du et redskab til at skabe koblinger til lærerens undervisning ”før”, ”under” og ”efter” et undervisningstilbud.

 

Udarbejdet af Nationalt Netværk af Skoletjenester, 2019.

Model: Årshjul for aktiviteter i grundskolenmodel

Modellen giver overblik over aktiviteter, skolerne har mulighed for at deltage i, og giver eksempler på, hvordan eksterne læringsmiljøer kan anvende årshjulet.

Du kan også hente en redigerbar version her og selv udfylde et årshjul.

 

Udarbejdet af Nationalt Netværk af Skoletjenester, 2019.

Værktøj: Tjekliste til læreren i eksterne læringsmiljøertjekliste

Tjeklisten er et praktisk værktøj, der forbereder læreren til et undervisningstilbud. Tjeklisten kan anvendes som et dialogark mellem det eksterne læringsmiljø og læreren.

 

Udarbejdet af Nationalt Netværk af Skoletjenester, 2019.

Inspiration: Undervisning i eksterne æringsmiljøerPublikation Skoletjenesten undervisningstilbud

Nationalt Netværk af Skoletjenester har samlet en liste over artikler og litteratur om undervisning i eksterne læringsmiljøer. Listen er ikke repræsentativ for feltet, men et uddrag af den viden, der findes om feltet. Listen opdateres løbende.

publikationKortlægning: Faglig integration

“Faglig integration af eksterne læringsmiljøers undervisningstilbud i skolernes undervisningsforløb” er en kvalitativ undersøgelse af nationale erfaringer fra skoler, kommuner, kulturinstitutioner og andre eksterne læringsmiljøer.

 

Udarbejdet af Nationalt Netværk af Skoletjenester, 2018.

Kortlægning: Mål for elevers læringpublikation

Mål for elevers læring er en kortlægning af, hvordan målstyret undervisning anvendes ved skolers brug af undervisningstilbud på kulturinstitutioner og i eksterne læringsmiljøer. Kortlægningen bygger på nationale erfaringer fra skoler, kommuner, kulturinstitutioner og andre eksterne læringsmiljøer.

Du finder den her i både en fuld version i en pixi udgave, der samler kortlægningens hovedpointer.

 

Kortlægningen finder du her.
Pixi udgaven finder du her.

 

Udarbejdet af Nationalt Netværk af Skoletjenester, 2016.

Kortlægning: Museernes undervisningspraksis –
En national kortlægning af statslige og statsanerkendte museers undervisningspraksis 2018
publikation

En kortlægning fra Nationalt netværk af skoletjenester viser, hvordan museerne de senere år indgår i tættere samarbejder med grundskoler og udvikler deres undervisningspraksis efter skolernes virkelighed. Blandt andet har et lokalt fokus og direkte dialog med skolerne rykket museerne endnu tættere på skoleverdenen.

 

Udarbejdet af Nationalt Netværk af Skoletjenester, 2019.

Skab stemthedtjekliste

Dette værktøj giver eksempler på, hvordan du kan guide børn i dagtilbud og skolens yngste klasser ind i dit forløb gennem at vække deres nysgerrighed og fantasi og samtidig skabe en tråd til deres forforståelse. Der er plads til at du kan tilføje dine egne eksempler til figuren løbende, som et værktøj i udvikling af din formidlingstjeneste.

 

Udarbejdet af Nationalt Netværk af Skoletjeneste, 2020.