Om Skoletjenesten
 • Lup fossil SNM Skoletjenesten undervisningstilbud

  Nyhedsbrev

  Vil du have nyheder om aktuelle tilbud direkte i din mailboks? Tilmeld dig Skoletjenestens nyhedsbrev for lærere, pædagoger og undervisere.
 • Nyheder og presse

  Pressekontakt:
  Siska Rohr Harrebye
  Kommunikationschef
  Tlf: 24 90 13 68
  srh@skoletjenesten.dk
 • Følg os på Linkedin

  Få nyt om jobs, temadage, konferencer, kurser og andre arrangementer på Skoletjenestens Linkedin for sektoren.

Videncenter

Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer arbejder for at udnytte den pædagogiske værdi i kulturinstitutionernes særlige læringsrum, så læring, oplevelse og faglighed kan gå hånd i hånd. Vi udvikler, tilrettelægger og gennemfører undervisning for dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser. Det gør vi gennem videndeling og samarbejde med regioner, kommuner, kulturinstitutioner, uddannelsessteder og nationale aktører i sektoren af eksterne læringsmiljøer.

Bestyrelse og direktørkreds     Udviklingsplan     Vedtægter     Årsberetning     Partnerskaber

Skoletjenestens aktiviteter er delvist baseret på midler fra Undervisningsministeriet, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Administrativt er Skoletjenesten forankret i Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Skoletjenesten indgår partnerskaber med en række kulturinstitutioner, hvor vi i samarbejde ansætter en undervisnings- og udviklingsansvarlig til at forestå udvikling og drift af undervisningsafdelingerne. Disse afdelinger er hjemsted for den daglige pædagogiske praksis, hvor mere end 200.000 elever hvert år bliver undervist.

I Skoletjenesten er viden- og erfaringsdeling et centralt element, der understøtter udvikling og kvalitetssikring af den pædagogiske praksis på kulturinstitutionerne. Derfor arrangerer Skoletjenesten blandt andet temadage, konferencer, studiegrupper og kurser for alle, der arbejder med undervisning i eksterne læringsmiljøer. Desuden tilbyder Skoletjenesten konsulentydelser og sparring til eksterne læringsmiljøer.

Skoletjenesten er vært for Nationalt netværk af skoletjenester, som arbejder for at styrke samarbejdet mellem skoler, kommuner og kulturinstitutioner om brug af eksterne læringsmiljøer som en ressource i skolens undervisning.
 

Skoletjenestens rødder går tilbage til 1970, hvor det første samarbejde blev etableret mellem Biologisk Samling, Købehavns kommunes skolevæsen og Zoologisk Museum. Efterfølgende er Skoletjenesten etableret formelt, og samarbejdsfladen er udvidet fra at være et konkret samarbejde mellem få parter til at være et stort bredt samarbejde og netværk samt et velkendt begreb, der anvendes af kulturinstitutioner over hele landet.