Forstadsmuseet

Forstadsmuseet

Vores sted

Forstadsmuseet er ikke et traditionelt museum med udstillingsrum. Vi tilbyder i stedet tværfaglig undervisning i autentiske rammer i byrummet dér, hvor historien har fundet sted. Forstadens historie har mange lag – fra svenskekrigene i 1600-tallet til højhusbyggeri i det 20. århundredes velfærdsstat.  Forløbene indeholder en afspejling af den store historie i det helt nære miljø – elevernes verden.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Undervisningen er dialogbaseret, og alle elever får undervejs i forløbene mulighed for at fremlægge og formidle for hinanden. Undervisningsforløbene er udviklet, så de kobler direkte til skolernes nye Fælles Mål og kan derfor bruges som et eksternt læringsmiljø.

Alle vores forløb indeholder tre dele: forberedende undervisning hjemme på skolen, undervisning i autentiske rammer i byrummet med museet og evaluerende undervisning hjemme på skolen.
Vi sørger for al materiale til den forberedende og evaluerende undervisning hjemme på skolen.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Hos Forstadsmuseet lærer eleverne om den store historie på det helt nære niveau. Vores forløb indeholder altid elementer som gruppearbejde, fremlæggelse og indlevelse.
 

skoletjenesten undervisningstilbud Forstadsmuseet
Forløb om svenskekrigene i Brøndbyøster Landsby.

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

36490030

Kontakt:

Katrine Huusom
36 49 00 30
Yderligere information:

Pris for undervisning:

Brøndby-klasser: Gratis

Andre: 500kr

Ring og hør om vi har gratis København Åben Skole-forløb tilbage!