Forskningsnetværket Åben Skole

Arbejder du med åben skole-forskning, og vil du være en del af et netværk, hvor deltagere fra hele landet deler, diskuterer og udvikler viden om pædagogik og didaktik i åben skole? Så læs mere her.

Dette netværk er en udløber af Forskningsenheden Åben Skole på DPU, Aarhus Universitet og udbydes i et samarbejde mellem DPU og Skoletjenesten – videncenter for eksterne læringsmiljøer.

I netværket retter vi et bredt forskningsmæssigt blik på pædagogikken og didaktikken i åben skole og tilbyder et forum, hvor deltagerne præsenterer og diskuterer ny forskning på området.

Netværket sætter gennem præsentation og diskussion af forskningsprojekter og undersøgelser fokus på de pædagogiske potentialer, og udfordringer ved åben skole - når skoler gør brug af andre rum og fagligheder gennem samarbejder og brug af eksterne læringsmiljøer.

Læs mere om forskningsnetværkets formål og problemfelt (dpu.au.dk)

Hvordan er arbejdsformen i netværket?

Der afholdes årligt fire seminarer af to timers varighed. Til hvert seminar inviteres en oplægsholder eller gruppe. Oplægsholderen fremlægger et forsknings- eller udviklingsarbejde, som enten er færdiggjort eller er i gang. 

I den efterfølgende diskussion forholder deltagerne sig til både form, indhold, teori, metode, fund, perspektiver, forskningsetik og formidlingsformer samt politiske perspektiver på forskningen eller udviklingsarbejdet.

Netværket er kendetegnet ved en konstruktiv kultur, hvor deltagerne på skift holder oplæg og forpligter sig på at diskutere, give kritik, vejlede og rådgive andre.  Deltagerne har mulighed for at komme med forslag til oplægsholdere og tematik.

Hvem kan deltage?

I netværket deltager ansatte på universiteter, professionshøjskoler, videncentre, kunst- og kulturinstitutioner og kommuner. Det vigtigste kriterie for deltagelse er, at man selv kan præsentere et forsknings- eller udviklingsarbejde på et niveau med eller over en speciale- eller masterafhandling.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Kontakt netværkets tovholder, pædagogisk udviklingskonsulent i Skoletjenesten, Marie Broen på mbj@skoletjenesten.dk

 

Forskningsenheden Åben Skole blev oprettet i januar 2016 på DPU som et internt forskningsfællesskab, men udviklede sig relativt hurtigt til også indbefatte forskere fra professionshøjskoler m.fl. Enheden har fungeret gennem flere aktiviteter, men den primære har været at afholde forskningsseminarier.

Spørgsmål til netværket?

Marie Broen Jensen Skoletjenesten

Marie Broen

National koordinator
Tlf
21 69 32 14
Se profil