Pædagogiske laboratorier: Her skaber vi viden og udvikler praksis

I Skoletjenesten arbejder vi med pædagogiske laboratorier, hvor vi skaber anvendelsesorienteret og praksisnær pædagogisk og didaktisk viden om undervisning i eksterne læringsmiljøer. Det enkelte pædagogiske laboratorie knytter sig tæt til den daglige undervisningspraksis og udviklingsprojekter på institutionen. Arbejdet foregår i tæt samarbejde mellem Skoletjenestens tværgående pædagogiske medarbejdere og den undervisningsansvarlige på kulturinstitutionen. Et samarbejde der sikrer sammenhæng og videndeling på tværs af de pædagogiske laboratorier.

Viden fra laboratorierne

Igennem pædagogiske laboratorier ønsker vi at formalisere og kvalificere vores videnproduktion med det formål at styrke videndelingen til aktører, der arbejder med undervisning af børn og unge. Viden fra laboratorierne kan potentielt også indgå i andre aktørers arbejde og indsatser, f.eks. i professionshøjskoler og andre videnmiljøers arbejde. Skoletjenesten vil på den måde at bidrage og deltage i et større videnkredsløb.

Hvad kendetegner et pædagogisk laboratorie?

Et pædagogisk laboratorie er et eksperimenterende og fokuseret udviklingsarbejde med et dobbelt formål. Det skal dels kvalificere undervisningen på kulturinstitutionerne, dels være et grundlag for at dokumentere og indsamle erfaringer og viden fra udviklingsarbejdet.

Laboratorierne er praksisnære. Det betyder, at de tager afsæt i undervisningspraksis på kulturinstitutionerne, hvor undersøgelsesmetoder, inddragelse af viden og udvikling af ny viden foregår i praksis. 

Hvordan arbejdes der i et pædagogisk laboratorie?

Undersøgelser og eksperimenter i et laboratorie tager primært afsæt i kvalitative metoder, herunder forskellige former for undervisningsobservation og interview med lærere og pædagoger, børn og unge. I nogle pædagogiske laboratorier indsamler vi systematisk viden om elevers udbytte af undervisningen. I andre inddrages logbøger som værktøj til at fastholde viden, ideer og refleksion over undervisningen. Andre igen arbejder med afsæt i aktionslærings-inspirerede tilgange. De pædagogiske laboratorier er således kendetegnet ved en mangfoldighed af tilgange til at undersøge, kvalificere og dokumentere undervisningspraksis i eksterne læringsmiljøer. Fælles for dem er, at de tager afsæt i et undersøgelsesdesign, der løbende udvikles og skærpes. 

De pædagogiske laboratorier inddrager på forskellig vis brugere af undervisning i Skoletjenesten. 

Pædagogiske laboratorier

 • Arbejdermuseet
  Brugerinddragelse og tværfagligt samarbejde om udvikling af undervisning og udstillinger
 • ARKEN
  Samarbejde mellem kunstmuseum og lærere om udvikling af valgfag i billedkunst med særligt fokus på eksperiment og proces
 • Dansk Arkitektur Center
  Samspil mellem det fysiske undervisningsrum og læreprocesser i arkitekturundervisning
 • Den Blå Planet
  Metoder til evaluering af undervisning
 • Designmuseum Danmark
  At lære gennem designprocesser
 • DFI/FILM-X
  Rammesætning af kreative filmproduktionsforløb på skolen og samspillet mellem analyse og produktion med afsæt i FN’s verdensmål
 • Københavns Befæstning
  Metoder til kompetenceudvikling af undervisere på kulturinstitutioner
 • Københavns Museum
  Udvikling af tværfaglige møder i museumspædagogik gennem partnerskaber
 • KØS Museum for kunst i det offentlige rum
  Brug af kunstneriske metoder og processer til at facilitere kunstpædagogiske møder i offentlige rum
 • Museet for samtidskunst
  Når kunstmuseets undervisning rykker ud i daginstitutioner og skoler
 • Museum Vestsjælland
  Hvordan kan lokalmuseet styrke medborgerskab hos børnehavebørn
 • Musikmuseet/Nationalmuseet
  Musik, sprog og sanselighed – tværæstetiske processer i musikfaget
 • Naturcenter Amager Strand
  Kompetenceudvikling af pædagogers praksis med natur, udeliv og science
 • Statens Museum for Kunst
  Dialogbaseret undervisning i Guldalderkunst
 • Thorvaldsens Museum
  Kulturinstitutioner som læringsrum for elevers møde med fagprofessionelle
 • Vikingeskibsmuseet
  Transformering af museets videnskabelige arbejdsprocesser til didaktiske principper for museumsundervisning
 • Zoologisk Have
  Didaktik og pædagogik i zoo-undervisning

Kontakt

Dorte Villadsen Skoletjenesten undervisningstilbud

Dorte Villadsen

Pædagogisk udviklingschef
Tlf
24 90 13 67
Se profil

Måske er du også interesseret i