Om Skoletjenesten
  • Børneværksted undervisning Skoletjenesten Undervisningstilbud

    Følg os på Linkedin

    Få nyt om jobs, temadage, konferencer, kurser og andre arrangementer på Skoletjenestens Linkedin for sektoren.
  • Kontakt

    Kontakt Skoletjenestens medarbejdere, hvis du har spørgsmål til undervisningsafdelinger, pædagogisk udvikling, kommunikation, administration eller Nationalt netværk af skoletjenester.

Arrangementer

Når du arbejder med undervisning i eksterne læringsmiljøer kan du deltage i videncenterets arrangementer og netværk. I menuen kan du se og tilmelde dig aktuelle arrangementer; uddannelse, kurser, temadage og studiegrupper.

Skoletjenesten ønsker at understøtte videns- og erfaringsdeling blandt aktører i sektoren af eksterne læringsmiljøer. Vi har derfor et aktivt netværk af folk, der på forskellig vis arbejder med undervisning i eksterne læringsmiljøer. Det betyder, at du kan deltage i Skoletjenestens temadage, studiegrupper, konferencer og workshops.

Gennem vores undervisningspraksis på kulturinstitutioner opbygger vi erfaringer og viden om undervisning i eksterne læringsmiljøer. Denne viden deler vi på Skoletjenestens underviserkurser og MuseumsUndervisningsUddannelsen.

At være en del af Skoletjenestens netværk beror på en gensidighed, hvor både Skoletjenesten og netværksdeltagere velvilligt stiller viden og erfaringer til rådighed i de respektive fora, som Skoletjenesten er arrangør af.