Projekter

I Skoletjenesten indgår vi på forskellig vis i nationale projekter om undervisning i eksterne læringsmiljøer og børn og unges møde med kunst og kultur. I vores aktuelle projekter deltager Skoletjenestens udviklingskonsulenter som faglige vejledere og sparringspartnere.

Herunder kan du læse mere om de aktuelle projekter, som Skoletjenesten deltager i, og om lokale udviklingsprojekter som gennemføres på Skoletjenestens partnerskabsinstitutioner.

Tidlig Kulturstart

Tidlig Kulturstart er en national indsats, der løber fra 2019-23 og udvikler nye og lærerige partnerskaber mellem kommuner, dagtilbud, kulturinstitutioner og professionshøjskoler. I alt har syv partnerskabsprojekter mellem daginstitutioner og kulturinstitutioner fået støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Målet med indsatsen er at skabe og formidle nye stærke partnerskaber, der understøtter de mindste børn i dagtilbuds møder med kunst og kultur af høj kvalitet gennem netværk og national videndeling i hele landet.

Skoletjenesten som sparringspartner

Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer fungerer i Tidlig Kulturstart som sparringspartner på de syv partnerskabsprojekters udvikling af både videnbaserede værktøjer målrettet alle, der ønsker at arbejde med partnerskaber mellem kommuner, dagtilbud og kulturinstitutioner. I samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen giver vi konkret sparring på de enkelte værktøjers indhold, anvendelse og modtagere.

Derudover indgår Skoletjenesten også i planlægning og afvikling af processtøttemøder og i planlægningen af regionale møder for de deltagende projekter.

Læs mere om Tidlig Kulturstart

Se de værktøjer som udvikles løbende i Tidlig Kulturstarts lokale projekter

LegeKunst

LegeKunst er en national indsats for børn, pædagoger, kunstnere og kulturinstitutioner i 16 kommuner. Omdrejningspunktet er børnenes aktive møde med kunst og kultur i dagtilbud, og hvordan det møde kan understøtte børns leg og dannelse. Børnenes møde med kunst og kultur skabes i et samarbejde mellem pædagoger og kulturinstitutioner/kunstnere.

Til projektet er der knyttet syv forskningsprojekter, som er forankret på DPU og på fem professionshøjskoler fordelt rundt i landet. På hver professionshøjskole er der tilknyttet en koordinator, som er regional sparringspartner for projekterne i kommunerne.

I LegeKunst er samarbejdet mellem pædagoger og kunstnere/kulturinstitutioner organiseret i en række lokale partnerskaber. Partnerskaberne har til formål at kvalificere den daglige praksis i daginstitution og på kulturinstitutionen. Projektet løber fra 2019-23.

Skoletjenesten som vejleder

Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer fungerer i LegeKunst som vejleder i lokale aktionslæringsprocesser i forbindelse med fire partnerskaber i Københavns kommune. Derudover indgår vi også i det større LegeKunst-netværk og fungerer i den forbindelse som bindeled mellem partnerskaber og forskere.

Læs mere om LegeKunst

Kontakt

Dorte Villadsen Skoletjenesten

Dorte Villadsen

Pædagogisk udviklingschef
Tlf
24 90 13 67
Se profil
Marie Broen Jensen Skoletjenesten

Marie Broen

National koordinator
Tlf
21 69 32 14
Se profil