NaturBornholm

Fødenet

Hvad spiser snegle, bænkebidere og andre smådyr? Hvem er nedbrydere og bestøvere? Vi snakker om dyrs tilpasning til levested ud fra, hvad de spiser.

Naturvejlederen viser levende dyr. Der vil være dyr med mere end 100 ben, dyr med horn, dyr, der ligner blade, dyr med kløer og flere andre. Eleverne får levende dyr i hænderne, for eksempel en snegl. Med udgangspunkt i elevernes egen viden om smådyr, der lever på Bornholm, beskriver vi dyrenes kropsbygning og finder ud af, hvilken dyregruppe de tilhører. Vi kommer ind på, hvordan de er tilpasset deres levested, hvad dyrene æder, og hvilke forsvarsmekanismer de har, så de ikke bliver ædt af andre. Herefter arbejder eleverne i grupper, hvor de bygger et fødenet med dyrene, som de har undersøgt.

Før læringsaktiviteten er det en god idé at have arbejdet med dyr og deres fødevalg. En aktivitet på skolen kunne være at gå på fotojagt for at finde forskellige dyr omkring skolen. Hvem kan finde flest, og hvem får flest fotos. Herefter kan eleverne prøve at artsbestemme dem, finde deres fødevalg og gruppere dem efter det.

Snegl i hånden
Snegl i hånden
Foto

NaturBornholm

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 3/4 time
Pris:
1500 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
Undersøgelse:
Naturen lokalt og globalt (4. klasse) Natur og miljø (6. klasse)

Modellering:
Mennesket (4. klasse) Natur og miljø (6. klasse)

Perspektivering:
Naturen lokalt og globalt (4. klasse) Natur og miljø (6. klasse)

Kommunikation:
Ordenskab (4.-6. klasse) Formidling (6. klasse)