Thorvaldsen Samlingen på Nysø

Thorvaldsen Samlingen på Nysø

Vores sted

Thorvaldsen Samlingen på Nysø er et mindre kunstmuseum ved Præstø. Museet ligger i den gamle gartnerbolig til Nysø Gods og rummer værker af den verdensberømte danske billedhugger Bertel Thorvaldsen (1770-1844). Museets samling består af 52 gipsværker, hvoraf han udførte de fleste under sine ophold hos familien Stampe på Nysø. Derudover fremviser museet 25 af Thorvaldsens tegninger samt en unik samling af lermodeller fra hans arbejdsproces, som Christine Stampe bevarede. Almindeligvis blev lermodellerne kasseret, fordi leret skulle genbruges, men Christine Stampe havde blik for, at disse første skitser af kunstværket var værdifulde - hun betragtede dem som det egentlige kunstværk.  

Efter at have boet og arbejdet mere end 40 år i Rom vender Thorvaldsen i 1838 tilbage til Danmark. Han bliver en nær ven af familien Stampe på Nysø Gods, og så snart forpligtelserne i København tillader det, opholder han sig hos familien på Sydsjælland. Under sine ophold hos familien Stampe udfører Thorvaldsen flere væsentlige værker, blandt andet sin selvportrætstatue, som er et hovedværk i museets samling.

Udover Thorvaldsens kunst formidler skoletjenesten i Thorvaldsen Samlingen på Nysø også fortællingen om det kunstneriske fællesskab, der blomstrer på Nysø i sidste halvdel af guldalderen. Ægteparret Christine og Henrik Stampe åbner gæstfrit deres hjem for flere af tidens store skønånder: Thorvaldsen udfører sin kunst,  H.C. Andersen skriver på sine eventyr, Oehlenschläger læser op af sine digte, N.F.S. Grundtvig vender livets store spørgsmål, naturfilosoffen Henrik Steffens taler om, at vi kan ane altings sammenhæng, og botanikeren og politikeren J.F. Schouw diskuterer tidens nye demokratiske idéer op mod grundloven. 

I 2021 er det præcis 350 år siden, at den første røde mursten blev lagt til det, der skulle vise sig at blive et af Danmarks tidligste barokanlæg. Det er den pensionerede købmand Jens Lauridsen fra Præstø, der i 1671 får mulighed for at ophøre den imponerende bygning, og han er et eksempel på, hvordan borgerskabet fik nye muligheder efter enevældens indførelse i 1660. Nysø, der opføres som udtryk for høj status, står færdigt i 1673, og det er angiveligt bygherren Ewert Janssen, der står bag. Ewert Janssen er moderne i 1600-tallet og står også bag værker som Clausholm Slot og Christiansborg Ridebane.  

Nysø Gods og museet Thorvaldsen Samlingen på Nysø ligger i Præstø, kun knap 15 km fra Vordingborg (flere buslinjer kører på strækningen), og kun knap 24 km fra Næstved, hvorfra der kører en direkte bus (bus 620R). Fra Præstø rutebilstation tager det ca. 10-15 min. at gå til museet. 

Nysø Gods er privat bolig, og der er derfor ikke adgang til selve godset.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Med udgangspunkt i museets samling og de smukke omgivelser omkring Nysø Gods levendegør vi stedets mange fortællinger om kunst, kultur, litteratur og natur i perioden 1660-1849. Vores tilgang til undervisning er dialogisk, og eleverne kommer alle på banen gennem samtaler, refleksionsøvelser, gruppearbejde og udførelse af egne værker. 

Flere af vores forløb foregår udendørs og støtter således også op om udeskole og stedbaseret undervisning.

Det er vores mål at give lærerne et kvalificeret tilbud, der kan indgår som en naturlig del af deres undervisning, uden at det giver lærerne ekstra arbejde eller forberedelse. Vi tilrettelægger vores undervisning som en tretrinsraket (forberedelse-besøg-efterarbejde). Det betyder, at vi tilbyder forhåndsmaterialer, som klasserne kan arbejde med inden besøget på museet, og efter besøget gør vi det muligt for klasserne at forlænge museumsoplevelsen ved at tilbyde arbejdsopgaver, der knytter an til undervisningsforløbet. Arbejdsopgaverne er både korte opsamlingsopgaver og fordybelsesprojekter. Det er naturligvis op til den enkelte lærer, om klassen vil benytte sig af tilbuddene om forhåndsmateriale og opgaver til efter besøget – undervisningsforløbet kan sagtens gennemføre uden. 

Alle vores undervisningstilbud er gratis for folkeskoler i Vordingborg Kommune via Åben Skole. 

Skoletjenesten på Nysø står altid til rådighed for forskere, lærere, elever og andre interesserede, der arbejder med emner, der relaterer sig til museets samling, godsets historie og fortællingerne, der knytter an til de kunstneriske fællesskaber og personkredsen i øvrigt. Kontakt projektleder og formidler Anne Mette Liedecke Dall på tlf. 22 84 62 66. 

 

 

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Med et undervisningsforløb i Thorvaldsen Samlingen på Nysø lærer eleverne om en væsentlig periode i vores kunst- og kulturhistorie, nemlig tiden fra 1660-1849. Eleverne bliver klogere på verdensberømte kunstnere som Bertel Thorvaldsen og H.C. Andersen, og de lærer at diskutere og forholde sig til begreber som kunst, litteratur, natursyn, frisind, enevælde og demokrati på en både sanselig og elevaktiverende måde. Undervejs perspektiveres der hele tiden til elevernes egen nutid, så historien bliver levende og relevant for dem. 

Forløbene er lagt an, så det er muligt at arbejde tværfagligt, og der anvendes både analoge og digitale undervisningsmidler som fx clipboards og smartphones.    

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

22 84 62 66

Kontakt:

Anne Mette Liedecke Dall
22 84 62 66