Thorvaldsen Samlingen på Nysø

Thorvaldsen Samlingen på Nysø

Vores sted

Thorvaldsen Samlingen på Nysø er et selvejende kunstmuseum ved Præstø Fjord, som fremviser unikke værker af den verdensberømte billedhugger Bertel Thorvaldsen (1770-1844) fra især tiden efter hans hjemkomst fra Rom i 1838.

Thorvaldsen bliver i de sidste fem år af sit liv en nær ven af familien Stampe på Nysø Gods, og han bor og arbejder hos dem, så ofte hans øvrige forpligtigelser tillader det. Han udfører flere væsentlige værker på Nysø, blandt andet sin selvportrætstatue, som er et hovedværk i samlingen.

Udover Thorvaldsens kunst formidler skoletjenesten i Thorvaldsen Samlingen på Nysø også fortællingerne om de kunstneriske fællesskaber, der blomstrer på Nysø i denne sidste halvdel af guldalderen. Ægteparret Christine og Henrik Stampe åbner gæstfrit deres hjem for flere af tidens store skønånder: Thorvaldsen udfører sin kunst,  H.C. Andersen skriver på sine eventyr, Adam Oehlenschläger læser op, N.F.S. Grundtvig vender livets store spørgsmål, naturfilosoffen Henrik Steffens taler om ånden i naturen og naturgeografen og politikeren J.F. Schouw diskuterer tidens nye demokratiske idéer op mod grundloven.  

Nysø Gods er opført 1671-1673, og derfor formidler vi også historien om stedets fine godskultur. Nysø Gods er Danmarks første herregård i barok stil efter hollandsk forbillede og blev opført af købmandssønnen Jens Lauridsen fra Præstø. Jens Lauridsen er et godt eksempel på, hvordan borgerskabet fik nye muligheder efter enevældens indførelse i 1660.

Thorvaldsen Samlingen på Nysø ligger i Præstø, kun 15 km fra Vordingborg og kun knap 24 km fra Næstved, hvorfra der går en direkte busforbindelse (bus 620R). 

Der er mulighed for at kombinere et undervisningsforløb med en byvandring i Præstø. Her kan man få historien om Præstøs tilblivelseshistorie med fokus på linjen fra middelalder til i dag. Kontakt projektleder og formidler Anne Mette Liedecke Dall på tlf. 22 84 62 66, og hør nærmere. 

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Med udgangspunkt i museets samling og de smukke omgivelser omkring Nysø Gods levendegør vi stedets mange fortællinger om kunst, kultur, litteratur og natur i perioden fra 1660-1849. Vores tilgang til undervisning er dialogisk, og eleverne kommer alle på banen gennem samtaler, refleksionsøvelser, gruppearbejde og udførelse af egne værker.

Flere af vores forløb foregår udendørs og støtter således også op om udeskole og stedbaseret undervisning.

Det er vores mål at give lærerne et kvalificeret tilbud, der kan indgår som en naturlig del af deres undervisning, uden at det giver lærerne ekstra arbejde eller forberedelse. Vi tilrettelægger vores undervisning som en tretrinsraket (forberedelse-besøg-efterarbejde). Det betyder, at vi tilbyder forhåndsmaterialer, som klasserne kan arbejde med inden besøget på museet, og efter besøget gør vi det muligt for klasserne at forlænge museumsoplevelsen ved at tilbyde arbejdsopgaver, der knytter an til undervisningsforløbet. Arbejdsopgaverne er både korte opsamlingsopgaver og fordybelsesprojekter. Det er naturligvis op til den enkelte lærer, om klassen vil benytte sig af tilbuddene om forhåndsmateriale og opgaver til efter besøget – undervisningsforløbet kan sagtens gennemføre uden. 

Skoletjenesten på Nysø står altid til rådighed for forskere, lærere, elever og andre interesserede, der arbejder med emner, der relaterer sig til museets samling, godsets historie og fortællingerne, der knytter an til de kunstneriske fællesskaber og personkredsen i øvrigt. Kontakt projektleder og formidler Anne Mette Liedecke Dall på tlf. 22 84 62 66. 

 

 

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Med et undervisningsforløb i Thorvaldsen Samlingen på Nysø lærer eleverne om en væsentlig periode i vores kunst- og kulturhistorie, nemlig tiden fra 1660-1849. Eleverne bliver klogere på verdensberømte kunstnere som Bertel Thorvaldsen og H.C. Andersen, og de lærer at diskutere og forholde sig til begreber som kunst, litteratur, natursyn, frisind, enevælde og demokrati på en både sanselig og elevaktiverende måde. Undervejs perspektiveres der hele tiden til elevernes egen nutid, så historien bliver levende og relevant for dem. 

Forløbene er lagt an, så det er muligt at arbejde tværfagligt, og der anvendes både analoge og digitale undervisningsmidler som fx clipboards og smartphones.    

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

22 84 62 66

Kontakt:

Anne Mette Liedecke Dall
22 84 62 66