Aalborg Historiske Museum - Nordjyske Museer

Den gamle skole

Museet har en gammel skolestue med siddepladser til cirka 28 elever. Den er udstyret med anskuelsestavler, kuglerammer, tavler og grifler, spanskrør og gamle skolebøger og sangbøger. Det kan alt sammen frit bruges, blot man lægger det pænt på plads igen. Ønsker I at skrive med pen og blæk, skal det nævnes, når skolestuen bookes.

Skolestuen kan bruges på flere måder. Klassens lærere kan selv planlægge og stå for undervisningen (gratis), eller man kan booke en museumsguide (600 kr. pr. time).

I forløbet lærer man om, hvordan det var at være barn i en anden tid med andre normer for læring, opførsel og opdragelse. Man kommer også til at arbejde konkret med færdigheder som læsning, skrivning, regning og sang. Endelig lægges der op til, at man reflekterer over ligheder og forskelle dengang og nu.

I danskfaget kan man læse i de gamle læsebøger og sangbøger, der ligger i skabet, eller bruge kompendiet, der kan downloades herunder. Man kan også øve sig i skrivning på den store tavle på væggen og på de små tavler ved bordene. Vil man gerne benytte sig af pen og blæk (anbefales ikke til de yngste klasser), skal man gøre opmærksom på det i forvejen.

Skolestuen kan også sætte scenen for et rollespil, hvor det tilstræbes, at eleverne oplever en skoledag, som den kunne have fundet sted i perioden 1920-40, med alt fra undervisning til tidssvarende madpakker og gamle lege i frikvarteret.

Integrer gerne museets udstilling "Folk og fabrikker" i besøget. Mange af de børn, der gik i skole i Aalborg i 1920-40, havde forældre, der arbejdede på byens fabrikker, og en del af børnene arbejdede der også selv enten før eller efter skoletid.

  • Herunder kan man downloade forslag til undervisningsforløb, som læreren selv kan stå for.
Der undervises i den gamle skolestue
Der undervises i den gamle skolestue.
©

Nordjyske Museer

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
600 kr. pr. time, hvis man booker en af museets rundvisere.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Dansk - Kommunikation, Dansk - Læsning, Drama - Dramaproduktion, Elevernes alsidige udvikling, Historie - Historiebrug
Fag:
Drama, Elevernes alsidige udvikling, Historie, Kristendomskundskab, Matematik
Læringsmål:
Læsning (Dansk). Dansk:
Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge.

Kildearbejde og Historiebrug (Historie):
Eleven kan arbejde med ikke-skriftlige kilder.

Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie.