NaturBornholm

Dyrenes samspil i naturen

Alle dyr er tilpasset til et levested. Men hvad er deres roller som nedbryder, planteæder, eller rovdyr i økosystemet?

slange og naturvejlederNaturvejlederen viser levende dyr. Der vil være insekter, krybdyr og pattedyr. Med udgangspunkt i elevernes egen viden om dyr, der lever på Bornholm, beskriver vi dyrenes kropsbygning og kommer ind på, hvad dyrene æder. Herefter arbejder eleverne i grupper. Hver gruppe får et terrarium med et dyr i, og arbejder med spørgsmålene: Hvordan er den tilpasset sit levested? Hvilke forsvarsmekanismer har den så den ikke bliver ædt af andre? Og hvor er dens plads i økosystemet?
Vi skal også have styr på de grundlæggende roller i økosystemer og det samspil der er i naturen. Hvad sker der f.eks. hvis rovdyrene uddør?

Dyrenes samspil i naturen” lægger op til at arbejde videre med evolutionære mekanismer. I kan også booke ”Evolution” og finde ud af, hvordan flyveevnen blev udviklet.

Snegl i hånden
Snegl i hånden
Foto

NaturBornholm

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 3/4 time
Pris:
1500 kr.
Yderligere priser:
Gratis oplæg for bornholmske skoler med årskort til NaturBornholm, kan forlænges for 600 kr. pr. time. Uden skolekort: 95 kr. pr. elev (min. 15 elever), plus entré til Naturbornholm.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Kommunikation, Biologi - Modellering, Biologi - Undersøgelse, Biologi - Perspektivering
Fag:
Biologi
Læringsmål:
Undersøgelse:
Undersøgelser i naturfag (9. klasse) Evolution (9. klasse) Økosystemer (9. klasse)

Modellering:
Evolution (9. klasse) Økosystemer (9. klasse)

Perspektivering:
Perspektivering i naturfag (9. klasse) Økosystemer (9. klasse)

Kommunikation:
Formidling (9. klasse) Argumentation (9. klasse) Ordenskab (9. klasse)