Den Blå Planet

En klasse for sig

Hvilke havdyr er mennesket tættest i familie med, og hvordan kan man afgøre slægtskab?

Hvordan kan man ud fra bygningstræk afgøre dyrenes slægtskab? Hvilke ligheder kan fortælle os noget om dyrenes udvikling? Hvem er mennesket nærmest beslægtet med – en søstjerne eller en snegl? 

Eleverne undersøger levende, danske havdyr og diskuterer ligheder og forskelle. Eleverne sorterer dyrene i få, overordnede grupper ud fra basale ligheder i bygningstræk. 

Eleverne observerer, mens underviseren aktiverer udvalgte dyr i udstillingen. Ud fra iagttagelser afgøres klassifikationen af dyrene. 

Book forløbet herBEMÆRK! Københavnske folkeskoler 7.-9. klasse (åben skole) skal booke dette forløb ved at ringe til 44 22 22 44 på hverdage mellem kl. 14.00-15.00. 

DBP
Foto

Christian Yssing

©

Den Blå Planet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
45 kr.
Yderligere priser:
Prisen er per elev og per lærer. Gratis for københavnske folkeskoler 7.-9. klasse (åben skole) fra d. 20/8-18 - 26/6-20. Ring til 44 22 22 44 på hverdage mellem kl. 14.00-15.00 for booking.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Perspektivering, Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Biologi, Natur/teknologi
Læringsmål:
At eleverne får kendskab til, at enkelte, ofte ubemærkede, bygningstræk viser dyrenes slægtskab.

At eleverne får håndgribelige erfaringer med at undersøge, diskutere og bestemme slægtskab på levende danske havdyr.

At eleverne får kendskab til fosterstadiets betydning i bestemmelsen af slægtskab.

Se alle tilbud fra: