Zoologisk Have København

Evolution og tilpasning

Forløbet giver eleverne indsigt i evolutionsteorien gennem praktiske øvelser med levende dyr som omdrejningspunkt.

Efter en interaktiv indføring i evolutionens grundbegreber, undersøger eleverne forskellige dyrs tilpasninger, for derigennem at kunne diskutere deres tilhørsforhold til et specifikt levested.  Til slut perspektiveres evolutionens grundbegreber til Zoologisk Haves arbejde med internationalt avlssamarbejde.

Før ZOO, i ZOO og efter ZOO

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.

Download lærervejledninger neden for og tilhørende arbejdsark hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et for- og efterbearbejde på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget. 

 

Nøgleord

Kønnet formering, fødselsoverskud, variation, meiose, mutation, selektionsfaktor, naturlig selektion, kunstig selektion

Evolution og tilpasning
Evolution og tilpasning
Foto

Frank Ronsholt

©

Frank Ronsholt

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Undervisningen er gratis, men der skal betales entré til Zoologisk Have.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Modellering, Biologi - Undersøgelse
Fag:
Biologi
Læringsmål:
At give eleverne en indsigt i evolutionsteorien gennem praktiske øvelser.
At give eleverne en forståelse at dyrs udseende og adfærd er tilpasset deres levested.
At give eleverne en forståelse for arters opståen og udvikling

Se alle tilbud fra: