Zoologisk Have

Evolution og tilpasning

Formålet med forløbet er at give eleverne en indsigt i evolutionsteorien gennem praktiske øvelser.

Eleverne arbejder med levende dyr og deres habitater, og skal bl.a. selv udvikle tilpasninger hos konkrete dyr. Eleverne trænes i at fokusere på tilpasninger hos bestemte dyr, for derigennem at tilegne sig viden om hvordan dyr er tilpasset netop deres habitat. Forløbet lægger op til en praktisk forståelse for arters opståen og udvikling.

Forslag til forberedelse på Skolen:
Faglig læsning om evolutionsteori med fokus på nøglebegreberne: Kønnet formering, fødselsoverskud, variation, mutation, naturlig selektion

Fællesmål

  • Biologi Færdigheds- og vidensmål (efter 9. klassetrin):
  • Undersøgelse, evolution, 1-3
  • Modellering, evolution, 1-2
Evolution og tilpasning
Evolution og tilpasning
Foto

Frank Ronsholt

©

Frank Ronsholt

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Undervisningen er gratis, men der skal betales entré til Zoologisk Have.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Undersøgelse
Fag:
Biologi
Læringsmål:
At give eleverne en indsigt i evolutionsteorien gennem praktiske øvelser.
At give eleverne en forståelse af hvorledes dyrs udseende, opbygning og adfærd er tilpasset deres habitat.
At give eleverne en forståelse for arters opståen og udvikling

Se alle tilbud fra: