Middelaldercentret

Griffenholm

På Madam Knubs Venge, lidt nord for Nykøbing Falster, blev der for længe siden anlagt en lille by – Griffenholm – på position 54.47° 32’ N, 11.50° 26’ Ø.

I Griffenholm bor professor Julius Abraham Griffenholm og hans assistenter. Deres mission er at finde og indsamle viden om middelalderens fabeldyr og andre mystiske og overnaturlige væsener.

Eleverne skal via gådeforløb, samarbejde og kreativ tænkning udforske, analysere løse nogle mysterier.

Når eleverne modtages i Griffenholm, får de udleveret BOGEN. Denne indeholder 9 gåder, som eleverne i hold skal løse. Det kræver samarbejde, fordybelse, langsomhed og grundighed at løse opgaverne. Der er ikke altid et facit - noget er op til diskussion og elevernes fantasi! 
Eleverne udfordres også idet BOGEN er skrevet i hånden, og der er en del tekst at læse, og forstå, til gåderne.

Forløbet sætter fokus på kildekritik, myters opståen og overtro, samtidig med at eleverne er på en tidsrejse ind i et ganske anderledes univers. 

Undervisningsforløbet er tilrettelagt med fokus på historie, dansk og kristendomskundskab, men ligeledes med elementer af historiebrug og inddragelsen af historiske scenarier.

Scenen er sat i 1900-tallet, da dette var en periode med fokus på videnskab, opdagelse og forskning, da der stadig var mørke pletter på landkortet, men samtidig troede man også på mere mellem himmel og jord. Det er ligeledes en periode og et scenevalg, som eleverne kan genkende fra Harry Potter, og derfor vil de føle sig på hjemmebane i omgivelserne.

Der er lydscene med forskellige former for lyde, som er med til at sætte stemningen for eleverne - og også forvirre dem lidt.

Griffenholm
Foto

Leif Plith Lauritsen

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
2800 kr.
Yderligere priser:
Pris er pr. klasse. 500 kr. i tillæg for aftenundervisning.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6., 7.
Kompetenceområde:
Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Dansk - Læsning, Dansk - Tale, Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger, Kristendomskundskab - Kristendom, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Dansk, Historie, Kristendomskundskab
Læringsmål:
Kompetencemål:

Kronologi & sammenhæng + kildekritik: Igennem forløbet stilles eleven over for nogle valg og opgaver, der gør, at eleven bliver i stand til at reflektere over og anvende begreber som kronologi og kildekritik aktivt i sin hverdag. Eleven bliver opmærksom på forskelle og ligheder fra dengang og nu, men vil også kunne reflektere over udbredelsen af myter.
Gennem forløbet skal eleverne indgå i hold, lytte til hinanden, diskutere og argumentere for at løse opgaverne.

Historiebrug:
Historiske scenarier: Eleverne sendes på en tidsrejse tilbage til begyndelsen af 1900-tallet. Igennem gådeforløbene lærer de om middelalderens tro og overtro, men også 1900-tallets videnskabssyn.
Eleven får i mødet med Griffenholm praktisk erfaring med historien. Eleven ser, føler og mærker historien på egen krop og med alle sanser. Gennem oplevelsen kan eleven, alt efter klassetrin, fortælle, reflektere og diskutere oplevelserne samt ligheder og forskelle i samfundet.

Eleven kan via oplevelser på egen hånd undersøge, diskutere og formidle budskaber ved brug af faglige ord og begreber. Eleven kan sætte ord på kronologisk udvikling og
på historiebegrebet. Eleven kan identificere genstande, begreber og sætte ord på disse oplevelser. Samtidig får eleven en sproglig forståelse for, hvordan sproget har udviklet sig fra middelalderen til i dag.

Kristendomskundskab

Kompetencemål:
Bibelske fortællinger:
Alt efter klassetrin kan eleven genkende, diskutere og forholde sig til de bibelske fortællinger, de møder i Griffenholm.

Livsfilosofi og etik:
Eleven kan forholde sig til den livsfilosofi, han/hun møder i fortællingerne i Griffenholm.

Det er Middelaldercentrets mål at fremme og udbrede kendskab og interesse for historien gennem scenarier, der sætter eleven i forbindelse med alle kroppens sanser og aktiverer en nysgerrighed for læring og samfundsforståelse.