Zoologisk Have København

Levesteder

Gennem effekter og håndtering af levende dyr, introduceres eleverne til Norden, savannen og regnskoven som levesteder.

Undervisningen fokuserer på klima, miljø og dyrenes tilpasninger. Gennem undervisningen får eleverne placeret de tre habitater på verdenskortet, samt arbejdet med sammenhængen mellem dyrenes tilpasninger i form og funktion til de forskellige levesteder.

 

FØR ZOO, I ZOO OG EFTER ZOO

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.
Download lærervejledningen 1 og lærevejledning 2  og tilhørende arbejdsark  1 og arbejdsark  2 hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et for- og efterbearbejde på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget.
Vi har desuden udviklet en flipped learningvideo med tilhørende spørgsmål , særligt til dette undervisningsoplæg, som du med fordel kan lade eleverne se før besøget i ZOO.
Særligt til arbejdet med den tropiske regnskov har vi udviklet et omfangsrigt videomateriale med tilhørende lærervejledning og elevhæfter. Materialet findes her .

 

Nøgleord:

Vekselvarm, ensvarm, tilpasninger, advarselsfarver, kamuflage, forsvar og snyd (mimikri), ækvator, klima og miljø, pattedyr, krybdyr og insekter.

Levesteder
Levesteder
Foto

Zoologisk Have

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
45 min.
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Undervisningen er gratis, men der skal betales entré til Zoologisk Have.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
Eleverne opnår gennem oplevelser med effekter og levende dyr en forståelse af dyrenes tilpasninger til klima og miljø i hhv. Norden, regnskoven og på savannen.
Eleverne får indsigt i hvordan klima og miljø påvirker dyrenes levevilkår og dermed tilpasninger.
Eleverne trænes i på egen hånd at kunne undersøge dyrs tilpasninger til bestemte leveområder samt vurdere hvilken strategi dyret bruger for at undgå at blive spist fx advarselsfarver, forsvar, kamuflage og snyd.
Eleverne trænes i at genkende og finde hhv. Norden, regnskoven og savannen på verdenskortet.

Se alle tilbud fra: