Frilandsmuseet Herning

Livet på Heden

Livet på heden er et gratis tilbud, hvor I på egen hånd udforsker museet. Kom med tilbage til dengang Herning var hede og mød livet på bondegården i begyndelsen af 1800-tallet. Vi har lavet nogle opgavesæt til jer. Med dem kan I selv gå rundt til særlige fund og fortællinger. Museets frivillige arbejder på museet og inddrager jer i fortidens håndværk. De kan også sætte gang i gammeldags børnelege. Der er opgavesæt til alle aldersgrupper.

Vi glæder os til jeres besøg på Frilandsmuseet. Det ligger midt i Herning som en gammel hedelandsby. Husene er genopført, så de sammen fortæller om, hvordan der var her i Midt- og Vestjylland midt i 1800-tallet. 

Livet på heden er et gratis tilbud, hvor vi stiller rammer og redskaber til læring til rådighed. I har som skole selv en stor del af ansvaret for børnenes læring. Det er også jeres eget ansvar at afholde pauser og strukturere besøget hos os.

Tilbuddet består af fire dele: Opgaveark, gamle håndværk, gamle lege og Jens Nielsens bondegård

OPGAVEARKET

Eleverne kan gå på opdagelse i de gamle huse med opgaveark, hvor de lærer om genstande og livet på heden ved at bruge øjnene. I får sammen med dette brev tilsendt opgaveark tilpasset klassens alderstrin. Ønsker I at bruge det, skal I selv printe ud og medbringe det sammen med skriveredskaber. I skal også selv introducere børnene til arket og gennemgå det bagefter. Afsæt ca. 45 minutter til at finde svar på spørgsmålene.

GAMLE HÅNDVÆRK

Landsbylauget er museets frivillige, som arbejder rundt omkring på museet. De holder have, vedligeholde huse, smeder mm. I kan sammen med eleverne gå rundt på museet og tale med de frivillige om deres opgaver. Nogle gange er der mulighed for, at eleverne kan prøve f.eks. at smede, snitte eller karte uld. Men det afhænger af, hvad der er af aktiviteter netop den dag, I besøger museet.

GAMLE LEGE

Landsbyluaget står til rådighed med et udvalg af gamle lege. Hvornår I skal lege, og om det skal foregå i mindre grupper, aftales ved ankomst. De frivillige vil stå for at introducere og lede legene. Grundet Covid-19 kan I komme til at skulle stå for legene selv. I modtager sammen med dette brev en oversigt over de lege, I kan lege på museet.

JENS NIELSENS BONDEGÅRD

Inden for på museet findes de smukke og inspirerende perspektivkasser, som fortæller om bondegårdslivet med børn, dyr og selvforsyning fra omkring 1920’erne. Vi tilstræber, at I bliver vist rundt af én af museets frivillige. Grundet Covid-19 kan I blive bedt om at gå i Jens Nielsens Bondegård på egen hånd.

 

PRAKTISK

Når I ankommer til Frilandsmuseet, bliver I budt velkommen af én fra museet, som giver en kort introduktion til museet.

Det er en rigtig god ide med solidt fodtøj, da der på museumsgrunden kan stå en del vand. Gummistøvler er at foretrække, også selvom det ikke regner.

Der er faciliteter til at spise madpakker både udendørs og indendørs.

I kan besøge museet med to klasser på samme tid.

Afsæt op til 2½ time til besøget afhængig af, hvor mange dele af tilbuddet vi ønsker at benytte.

 

IDÉER TIL FORBEREDELSE FØR MUSEUMSBESØGET

• Se en intro-film om Frilandsmuseet (enten på hjemmesiden eller via link i mail)

• Tal om, hvordan man levede i 1800-tallet 

• Tal om, hvad man laver på et museum

 

PERSPEKTIVER TIL VIDERE ARBEJDE

Spørgsmålene fra opgavearkene kan tages op igen i klassen efter en uge. Hvor meget kan I huske? Tal om, hvordan livet var forskelligt rundt om i landet. Tal om landbrugets historie. Tal om byggeskik eller teknologi i 1800-tallet. -

Du er som lærer meget velkommen til at tage kontakt eller besøge museet som et led i forberedelsen af skolebesøget.

MÅL OG KOMPETENCER

  • At bruge museet som en del af undervisningen i historie eller dansk.
  • At deltage aktivt i tilegnelsen af viden om lokalhistorien.
  • At kunne anvende kilder til at opnå viden om fortiden.
Frilandsmuseet Herning
Gå på opdagelse i jeres lokalhistorie!
Foto

Maja Theodoraki

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.
Kompetenceområde:
Dansk - Kommunikation, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Dansk, Historie
Læringsmål:
At bruge museet som en del af undervisningen i historie eller dansk.

At deltage aktivt i tilegnelsen af viden om lokalhistorien.

At kunne anvende kilder til at opnå viden om fortiden.