Danmarks Tekniske Museum

Smartphonen og digitale kompetencer

Hvad er digitale kompetencer? Hvilke digitale fodspor efterlader jeg mig på nettet? Hvordan indgår jeg i digitale fællesskaber på en måde, som skaber trygge rammer for mig selv og andre?

I undervisningen i udstillingen SMARTPHONEMANIA diskuterer vi hvilke kompetencer, der er centrale i brugen af kommunikationsteknologier før og nu.
Det er ingen nyhed, at nye kommunikationsteknologier altid har ført debat, frygt og nye muligheder med sig. Det samme er tilfældet ved introduktionen af smartphonen. Med historien som baggrund skal eleverne sætte ord på, hvilke kompetencer de gør brug af i deres eget liv, og hvilke de kunne blive bedre til.

Digital dannelse er netop, at eleverne erkender og diskuterer teknologiens rolle i deres eget liv, deres fællesskaber og for samfundet. Dette kommer til at danne grundlag for en sanselig læringsoplevelse, hvor rummet for at diskutere smartphonen involverer brug af genstande, dialog og gruppearbejde.

Museets underviser vil tage udgangspunkt i jeres klassetrin og elevernes forståelse ift. undervisningsforløbets genstandsfelt for at skabe de bedste rammer for individuelle og kollektive læreprocesser. Forløbet sluttes af med en opgave, som man passende kan samle op på tilbage i klassen.

Gratis for Københavnske folkeskoler. 

Elever reflekterer over, hvad de bruger deres smartphone til og deler deres erfaringer med andre brugere på det store app-netværk.
Elever reflekterer over, hvad de bruger deres smartphone til og deler deres erfaringer med andre brugere på det store app-netværk.
©

Danmarks Tekniske Museum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
650 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Kommunikation, Natur/teknologi - Kommunikation, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Historie, It og medier, Samfundsfag
Læringsmål:
Omsatte læringsmål
Eleven kan diskutere hvilke digitale kompetencer, der er væsentlige i deres eget liv for, at de kan skabe de bedste fællesskaber for dem selv om andre.

Eleven kan reflektere over deres egne grænser ift. brug af smartphones og gennem disse komme med bud på, hvad god digital kommunikationsetik indebærer.

Eleven har viden om hvilke digitale fodspor, der efterlades på nettet gennem brug af sociale medier og apps.

Fælles Mål
Forløbet understøtter de fællesfaglige mål for undervisningen i dansk:
Eleven kan diskutere etiske spørgsmål vedrørende kommunikation på internettet.
Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab.

Et tværfagligt forløb eller del af USU
Undervisningsforløbet ligger op til at kunne indgå i et større tværfagligt forløb, som kan arrangeres rundt om besøget på museet. Der kan arbejdes med de 4 elevpositioner i det tværgående emne IT og Medier og et besøg på museet kan derfor være del af et tværfagligt forløb i fagene:
Dansk
Historie
Samfundsfag

Der er ligeledes mulighed for at bruge museumsbesøget i sammenhæng med et forløb om klassens digitale trivsel eller mobning.