Københavns Befæstning - Vestvolden Rødovre

Vestvoldens hemmeligheder

"Vestvoldens hemmeligheder" er vores nye forløb til mellemtrinnet på Vestvolden i Rødovre.
I forløbet kommer vi omkring over 100 års historie gennem de historiske spor, som vi stadig kan finde på Vestvolden den dag i dag.

Forløbet kører i "sommerhalvåret" - mellem påskeferie og efterårsferie!

På Vestvolden kan man stadig finde spor bl.a. fra bygningsperioden i slutningen af 1800-tallet, tiden under 1. verdenskrig og Den Kolde Krig. 
Sporene er kilder til den fortid, som findes lige uden for døren.
Forløbet er en introduktion til det at arbejde med kilder, og eleverne bliver bevidste om, at få genstande, som vi bl.a. kan finde i naturen, kan fortælle en kæmpe historie.

I dette forløb introducerer vi kildebegrebet gennem de "historiske spor".

Forløbet behandler forskellige historiske nedslag med udgangspunkt i elevernes nysgerrighed. Det er nemlig eleverne selv, som går på opdagelse og beslutter, hvilke spor resten af forløbet skal knytte sig til.

Forløbet er udviklet i et samarbejde mellem Oplevelsescenter Vestvolden og Skoletjenesten Københavns Befæstning.

Praktisk
Forløbet foregår kun udendørs, og eleverne skal bl.a. bevæge sig op og ned af stejle bakker.
Vi ved af erfaring, at det er en stor fordel, hvis eleverne ved på forhånd, at de skal gå, stå og løbe i al den tid, forløbet varer.
Eleverne skal derudover være klædt på efter vejrforholdene.

Mødested og øvrige praktiske oplysninger bliver sendt i den bekræftelsesmail, du modtager, når du har booket forløbet.

Man er altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis man har spørgsmål.

Herunder kan du finde før- og efteropgaver.

Book forløbet her 

Vestvolden

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Yderligere priser:
Undervisningen er GRATIS for folkeskoleklasser i København, Rødovre og Frederiksberg Kommuner. Prisen er 600 kr. for øvrige skoler og kommuner.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Elevernes alsidige udvikling, Historie
Læringsmål:
At eleverne får styrket deres evne til indlevelse og identifikation gennem følgende af befæstningens dogmer:
- Oplevelse før oplysning
- Historien er fysisk
- Læring gennem fysisk bevægelse
- Samarbejde

Mulighed for faglig forankring i de autentiske omgivelser.

Eleven kan placere historiske perioder i absolut kronologisk sammenhæng.

Eleven kan identificere brud og kontinuitet i historien.

Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering.

Eleven har viden om væsentlige træk ved historiske perioder.

Eleven kan redegøre for samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie.

Eleven kan redegøre for konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverden.

Eleven har viden om samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie.

Eleven har viden om konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverden.

Eleven kan bruge kildekritiske begreber i arbejdet med historiske spor, medier og andre udtryksformer.

Eleven har viden om kildekritiske begreber.

Eleven kan konstruere historiske fortællinger.

Eleven kan forklare historiske fortællingers sammenhæng med fortidsfortolkninger og nutidsforståelser.

Eleven kan analysere brug og funktion af fortalt historie.

Eleven har viden om særtræk ved fortalt historie.