Københavns Befæstning - Vestvolden Rødovre

Vestvoldens Hemmeligheder

I forløbet "Vestvoldens Hemmeligheder" kommer vi omkring over 100 års historie gennem de historiske spor, som vi stadig kan finde på Vestvolden den dag i dag.
Målet med forløbet er bl.a. at eleverne får oplevelser med historiske genstande/miljøer og at eleverne kan øve sig i at stille relevante spørgsmål til netop det.
Det er derfor ikke et krav, at eleverne har gennemgået fx 1. verdenskrig eller den kolde krig. Læs mere om vores anbefalinger herunder.

Forløbet kan bookes i sommerhalvåret - fra påskeferie til efterårsferie.

Foranstaltninger ifm. Covid-19 og sikker afvikling af Vestvoldens Hemmeligheder

Som et led i Skoletjenesten København Befæstnings foranstaltninger SKAL der foregå en samtale mellem lærer og UUA (Malene Skov Norup) inden forløbet afvikles. Det kan fx foregå ifm. selve bookingen (find tlf.nr. længere nede, eller i rubrikken til højre)

Et kort overblik:

  • Håndsprit skal benyttes af alle, både før og efter afviklingen af forløbet. Vi stiller håndsprit til rådighed, men man er naturligvis også velkommen til at medbringe klassens egen. Læreren uddeler håndsprit til eleverne.
  • For at undgå smitterisiko bliver det alene lærerens opgave at skulle uddele indholdet fra "materialekassen" til eleverne - det drejer sig om udlevering af arbejdshæfter og laminerede kort (som altid er afsprittede på forhånd). Skoletjenestens underviser forklarer, naturligvis hvordan det konkret foregår.
  • I forløbet deler vi klassen op, og eleverne skal, i mindre grupper, selv rundt i området og lede efter spor i naturområdet. De gældende afstandkrav er vi naturligvis med til at håndhæve
  • Vi tager, som altid, udgangspunkt i elevernes nysgerrighed i vores undervisningsforløb. Og særligt i denne tid, er der ingen forventning eller krav til at I har arbejdet med emnet på forhånd. Det er alligevel værd at nævne, at det naturligvis altid skaber en bedre forståelse hos eleverne, hvis I har arbejdet med eksempelvis før-opgaver.
  • Eleverne skal tage hver en blyant med
  • OBS: Der er mulighed for at man kan benytte toilettet i Ejbybunkeren, men for at undgå smitterisiko, beder vi jer have brugt wc hjemme fra skolen.

Vi glæder os til at se jer!

Malene Skov Norup
Undervisnings- og udviklingsansvarlig
28923176
msn@skoletjenesten.dk

Beskrivelse af forløbet
I dette forløb introducerer vi kildebegrebet gennem "historiske spor".
Det er en introduktion til det at arbejde med kilder og eleverne kan øge bevidstheden om, at nogle få genstande kan fortælle en kæmpe historie. 
I det historiske miljø udvikles værktøjer til den værktøjskasse, som eleverne kan hive fat i, når de skal forstå historie og verden omkring dem. 

På Vestvolden kan man stadig finde spor fra bl.a. byggeperioden i slutningen af 1800-tallet, tiden under 1. verdenskrig og den kolde krig. 
Sporene er kilder til fortiden, og dem kan man oftest finde lige uden for døren.

Eleverne introduceres således til en række historiske begivenheder - igennem historiske spor, deres egen nysgerrighed, logiske sans og forforståelse.
Det er nemlig eleverne selv som går på opdagelse, og dem som er med til at beslutte hvilke spor, resten af forløbet skal knytte sig til. Skoletjenestens underviser skaber den røde tråd og beskriver sammenhængen.

Før forløbet
Det er ikke en forudsætning, at elevene har haft forløb om de historiske begivenheder som berøres i forløbet.
Der er naturligvis en ufravigelig sammenhæng mellem de historiske spor og de historiske begivenheder, og man kan derfor vælge at øge elevernes forudsætninger for at stille kvalificerede spørgsmål til kilderne, ved at lave nogle grove opridsninger af de konflikter, som er årsag til at de historiske spor findes på Vestvolden i dag. Find inspiration i vores førmateriale, som findes længere nede på sitet.

Forløbet er udviklet i et samarbejde mellem Oplevelsescenter Vestvolden og Skoletjenesten Københavns Befæstning.

Praktisk
Forløbet foregår udendørs i områder som kan være glatte og stejle. Husk tøj og sko efter vejrforholdene.
Mødested og øvrige praktiske oplysninger bliver sendt i den bekræftelsesmail, du modtager, idet du booker forløbet.

Man er altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis man har spørgsmål.

Herunder kan du finde før- og efteropgaver.

Book forløbet her 

Vestvolden

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Yderligere priser:
Undervisningen er GRATIS for folkeskoleklasser i København, Rødovre og Frederiksberg Kommuner. Prisen er 600 kr. for øvrige skoler og kommuner.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Elevernes alsidige udvikling, Historie
Læringsmål:
At eleverne får styrket deres evne til indlevelse og identifikation gennem følgende af befæstningens dogmer:
- Oplevelse før oplysning
- Historien er fysisk
- Læring gennem fysisk bevægelse
- Samarbejde

Mulighed for faglig forankring i de autentiske omgivelser.

Eleven kan placere historiske perioder i absolut kronologisk sammenhæng.

Eleven kan identificere brud og kontinuitet i historien.

Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering.

Eleven har viden om væsentlige træk ved historiske perioder.

Eleven kan redegøre for samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie.

Eleven kan redegøre for konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverden.

Eleven har viden om samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie.

Eleven har viden om konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverden.

Eleven kan bruge kildekritiske begreber i arbejdet med historiske spor, medier og andre udtryksformer.

Eleven har viden om kildekritiske begreber.

Eleven kan konstruere historiske fortællinger.

Eleven kan forklare historiske fortællingers sammenhæng med fortidsfortolkninger og nutidsforståelser.

Eleven kan analysere brug og funktion af fortalt historie.

Eleven har viden om særtræk ved fortalt historie.