Om

Naturcenter Amager Strand
Type
Model
Udgivet
Tema
Børnehaver og vuggestuer
Copied!

3 værktøjer til børns undersøgende arbejde i dagtilbud

Af
Skoletjenesten
Inddrag børns spørgsmål og arbejd med undersøgende lege i sciencepædagogiske aktiviteter i dagtilbud.
Naturcenter Amager Strand
Tema
Børnehaver og vuggestuer
Type
Model
Udgivet
Copied!
Se værktøjerne her

Med de tre værktøjer "Edderkoppen", "Grantræet" og "3 måder at stille spørgsmål på" får I inspiration til at undersøge naturfænomener gennem undersøgende lege og med udgangspunkt i børnenes nysgerrighed og interesser i jeres dagtilbud.

Værktøjerne kan oplagt anvendes til at formulere emner og skabe struktur i sciencepædagogiske forløb og aktiviteter i den pædagogiske hverdag.

De tre værktøjer er udviklet af Skoletjenesten Naturcenter Amager Strand på baggrund af erfaringer fra det igangværende udviklingsprojekt `Naturcenteret i børnehaven´.

Naturcenteret i børnehaven

Find mere viden om samme tema