Bornholm Skoletjenesten

Bornholm Skoletjenesten

Bornholm er en KULTURØ for børn og unge, det vidner de mange eksterne undervisningstilbud, der er udviklet de seneste år. Målet har været at styrke og udvikle læringsmulighederne på Bornholm på kultur- og naturinstitutionerne i et samspil med brugerne på de bornholmske undervisningsinstitutioner og dagtilbud.

Alle tilbud understøtter undervisningen på skolerne og lærepladstemaerne i daginstitutionerne. Tilbuddene er både fagligt funderede og tilpasset børnenes alder og niveau.

Inddragelse af eksterne læringsmiljøer eksempelvis NaturBornholm, Bornholms Museum, BOFA, Bornholms Kunstmuseum, Museet og Middelaldercenteret m.fl. i skolernes faglige undervisning, kan være med til at opfylde folkeskolens formål, idet de bidrager til elevernes forståelse af menneskets samspil med kultur, kunst, historie og naturens ressourcer, og er dermed med til at fremme den enkelte elevs alsidige udvikling.

Skoletjenesten Bornholms brede vifte af spændende undervisningstilbud retter sig både til de bornholmske skoler og til daginstitutionerne.

Skoletjenesten Bornholm arbejder sammen med skoler og dagtilbud på at integrere bæredygtighed i dannelsesbegrebet. Læs kortlægning og statusrapporten - grøn dannelse - Bright Green Island i Børnehøjde. jf vedhæftet dokument.

Ulla Didriksen, Skoletjenesten BornholmSom koordinator for Skoletjenesten Bornholm står jeg altid til rådighed med hjælp til at udvikle nye undervisningsideer, at sammensætte anderledes og innovative undervisningsforløb og henvise til relevante besøgssteder.

Med venlig hilsen Ulla Didriksen tlf: 2033 5923  mail: ulla.didriksen@brk.dk

 

 

Lejrskolebesøg: Omkring 30.000 lejrskoleelever fra hele Danmark besøger årligt Bornholm, og der er udviklet tilbud til netop denne elevgruppe. Tilbuddene er tilrettelagt så et enkelt besøg på en kultur- eller naturinstitution vil give eleverne en oplevelse af et anderledes Danmark. Materialet er samlet på Destination Bornholms site. Her finder man også oplysninger om transport samt andre praktiske informationer. http://lejrskole.bornholm.info/

 

 

Skoletjenesten undervisningstilbud Bornholm

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

Kontakt:

Ulla Didriksen
20335923