KØS Museum for kunst i det offentlige rum

KØS Museum for kunst i det offentlige rum

Vores sted

KØS Museum for kunst i det offentlige rum er Danmarks specialmuseum for kunst i det offentlige rum og de særlige processer og kunstneriske problemstillinger, der knytter sig hertil. Kunsten i det offentlige rum indgår i et samspil med de mennesker, som færdes der, den omgivende arkitektur, byplanlægning og andre stedsspecifikke forhold.
Et af museets største værker i samlingen er Bjørn Nørgaards skitser og farvelagte kartoner til Dronningens gobeliner.
De skildrer 1000 års danmarkshistorie fra vikingetid til i dag.
Ud over den faste samling viser museet også skiftende udstillinger.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Al vores undervisning understøtter specifikke læringsmål inden for bl.a. billedkunst, samfundsfag og historie.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Det sanselige møde med kunstværket er omdrejningspunktet for alle vores forløb. På KØS handler det ikke om, hvad kunst er, men i stedet undersøger vi i fællesskab, hvad kunst gør. Vi tror på, at førstehåndserfaringer med kunstneriske processer og arbejdsmåder kan skabe ny erkendelse og refleksion. Målet er at få eleverne til kritisk at forholde sig til det samfund, de er en del af, styrke deres visuelle kompetencer, samt give dem redskaber til at kunne arbejde med forskellige blik og betydningsdannelser i mødet med kunsten.

KØS Museum for kunst i det offentlige rum Skoletjenesten undervisningstilbud

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

56 67 60 31

Kontakt:

Sofie Andreassen
Yderligere information:

Pris for undervisning:

Skoler gratis adgang. Husk bestilling.
1 time gratis, 2½ time 600 kr.