Billund Kommunes Museer
Ikke udgivet

Billund Kommunes Museer

Vores sted

Via levendegørelse af museets fagområde, vil vi tilføre børn og unge større viden om lokalområdet og egnshistorie. Dette gøres ved hjælp af emmekasser over alle fagområder samt temarettede undervisningsforløb på bl.a. Museumscenter Karensminde. Billund kommunes museer har som det statsanerkendte, kulturhistoriske museum i Billund Kommune den spændende opgave at forvalte og fortælle egnens rige kulturhistorie. Foretagsomhed og megen arbejdsvilje har altid præget denne egn. Lige fra fjerne forfædre, som plantede heden, til vore dages fabrikanter. På vor Museumscenter Karensminde ser vi således landbrug fra mellemkrigsårene, men også bygninger og temaer der peger langt længere tilbage. Det vestjyske landbrug har med sine store heder og eng-landbrug altid været ganske anderledes end det østdanske.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Hvad lægger vi vægt på i undervisningen?

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Hvad skal eleverne/børnene lære hos os?

Museumscenter Karensminde Skoletjenesten undervisningstilbud
Museumscenter Karensminde

Fakta

Bestilling & Kontakt