Fiskeri- og Søfartsmuseet

Fiskeri- og Søfartsmuseet

Vores sted

Vores grundfortælling

Fiskeri- og Søfartsmuseet Saltvandsakvariet i Esbjerg er Danmarks museum for relationerne mellem landet og vandet. Vi er optaget af menneskers forhold til havet. Havet har givet materiale og sat liv til både poesi, arbejdspladser, økonomi, samfundets udvikling og vores selvforståelse som nation. Men det har også været udfordret af menneskets til tider blinde tro på havets uudtømmelige ressourcer og endeløse kapacitet som modtager af affald og spildstoffer. Det er forhold som disse, der er vores kilde til inspiration, og som giver anledning til refleksion og lyst til formidling.

Gennem indsamling af genstande, dokumenter og beretninger puster vi liv i fortællinger om vores fælles kultur- og naturarv. En arv, vi aktivt bruger til at forstå og formidle fortiden, medfortolke nutiden og sætte ringe i vandet i fremtiden – til alle og på alle niveauer. I ord, billeder og med levende og døde beviser fra de danske have og kyster. Båret af nysgerrighed og engagement viser og fortæller vi om alt fra den seriøse forskning til havets historiske dramaer.

Siden 1968 har vi samlet og formidlet Danmarks maritime historie. Vi har koblet natur- og kulturhistorie om mennesket og havet i spændende forskningsprojekter, levende fortællinger samt små og store udstillinger i voksen- og børnehøjde. Alt sammen med det klare mål at bidrage til gode oplevelser og øget erkendelse. Det er vores rolle og vores passion.

Vandene og kysterne omkring os rummer et hav af fortællinger, ligesom det fortsat danner grundlag for ny viden og nye spørgsmål. Med vores faglighed bringer vi fortællinger og oplevelser om menneskers forhold til havet videre til vores publikum. Til dig. Med basis i en robust og smidig organisation vil vi skabe oplevelser, man taler om.

Fiskeri- og Søfartsmuseet er kultur- og naturhistorisk museum for disse ansvarsområder:

Dansk fiskeri

Dansk offshore

Dansk havmiljø

Danske havpattedyr

Vadehavet

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Team Formidling & Læring

Vi vil gerne invitere dig og din klasse, hold, lejrskole, børnegruppe eller bosted med på en lærerig rejse ind i vores enestående natur- og kulturhistoriske verden.
På museet vil du vil møde vores team af museumsformidlere, der arbejder med både kulturhistoriske og naturhistoriske ansvarsområder. Vi har alle en uddannelsesbaggrund inden for både pædagogik og naturvidenskab og deler en passion for undervisning og formidling i samspillet mellem natur- og kulturarv.

Mål og Dialog
Er du lærer og besøger os i forbindelse med et undervisningsforløb, så vil vi gerne afstemme vores undervisning og forløb, så de passer til dit ambitionsniveau i forhold til det enkelte hold. Vi har en forventning om, at du har en dialog med os inden jeres besøg. Du kan på den måde bedre tilrettelægge og planlægge din undervisning på skolen og vi kan imødekomme jeres behov og skabe den bedst mulige oplevelse og undervisning for jer på museet. Efter besøget kan du efterbehandle og evaluere med eleverne og du er altid meget velkommen til at kontakte os, hvis der er noget i vores forløb, som du gerne vil fremhæve.

Videns- og læringsmål
Uanset om dine mål er, at give eleverne en præcis læringssituation, en god oplevelse, lave en ”ryste-sammen-tur”, skabe teambuilding eller noget andet – så vil vi gerne vide det.
Vi har tilrettelagt alle vores forløb, så du altid kan referere til fagenes forskellige videns- og færdighedsmål på de enkelte niveauer.

Børn og unge med særlige behov
Alle er velkomne hos os.
Vi har gode erfaringer med mange forskellige typer af hold og institutioner, og opfordrer dig til at kontakte os om hvad vi kan tilbyde for netop jeres børne/ungegruppe. Typisk arbejder vi med børn med udfordringer inden for autismespektret, udviklingshæmmede, blinde/svagtseende og hørehæmmede. Vi tilpasser altid vores forløb, så de passer til lige netop jeres børne/ungdomsgruppe.

Henvendelser
Du og dine elever er også meget velkommen til at henvende jer i forbindelse med projektskrivning og emneuger eller lignende. Vi forventer dog, at eleverne selv har lavet en tydelig problemformulering og gjort et grundigt forarbejde inden de kontakter os. Ved skriftlige forespørgsler kan vi ikke garantere svartider på under en uge.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Kulturhistorie

Når vi i vores undervisningsforløb arbejder med kulturhistorien, bruger vi den lokale kulturarv og perspektiverer den i forhold til både den nationale og globale samfundsudvikling. Vi forsøger, at skabe en forståelse for naturgrundlaget for kystens menneskeskæbner og deres levevilkår gennem tiden. Vi mener, at hvis eleverne skal kunne tage stilling og træffe kvalificerede beslutninger for deres eget liv må de nødvendigvis have en historisk bevidsthed.

Naturhistorie

Fælles for vores naturvidenskabelige forløb er, at vi introducerer deltagerne til en af grundstenene i den naturvidenskabelige tankegang – en undersøgende tilgang. Vi ønsker, at vores aktiviteter er med til at udvikle elevernes evne til at være nysgerrige, ”undre sig” og stille spørgsmålstegn ved verden. Vi udfordrer dem til at bruge de naturvidenskabelige begreber, naturlove og teorier i det omfang som aktiviteten og niveauet kan rumme.

skoletjenesten undervisningstilbud fiskeri og soefartsmuseet
Et eksempel på et læringsspil på museets frilandsområde, hvor eleverne aktiveres og skal løse dilemmaer og praktiske opgaver.

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

76 12 20 00

Kontakt:

Asbjørn Holm
76 12 20 00
Yderligere information:

Bestilling af undervisningstilbud:

kl. 9:00-15:00

Pris for entré: 125 kr. for voksne (gruppepris 90 kr.)

Gratis entré for børn og unge under 18 år og to lærere har gratis entré pr. hold.

Der betales for deltagelse i aktiviteter.