Skoletjenesten Öresund

Skoletjenesten Öresund

Skoletjenesten Öresund är ett projektsamarbete som drivs och finansieras av Skoletjenesten, Malmö universitet och kulturförvaltningen i Malmö.

Bland verksamhetens uppgifter finns följande:

Kompetensutveckling av lärare och kulturpedagoger i samarbete med kulturinstitutioner och andra externa lärmiljöer.

Initiera och delta i projekt kring kulturpedagogik och skola.

Utveckla modeller och samarbetsformer för skolor och externa lärmiljöer på båda sidor av Öresund.

Främja metodutveckling inom pedagogisk verksamhet i externa lärmiljöer (museer, konsthallar, naturcentra, arkiv mm).

Dela erfarenheter och kunskaper om ovanstående.

Vi kommer gärna med tips och vägledning till lärare och elever som vill besöka en kulturinstitution eller arrangera en lägerskola på andra sidan sundet, eller starta ett skolsamarbete.

Idéer och erfarenheter från tidigare verksamhet finns i denna slutrapport:

Skoletjenesten öresund øresund Skoletjenesten undervisningstilbud

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

Se under tilbudsbeskrivelse.

Kontakt:

Dorte Villadsen
24 90 13 67