Lille Vildmosecentret

Lille Vildmosecentret

Vores sted

Midt i Lille Vildmose ligger Lille Vildmosecentret – et levende formidlingscenter og naturskole, der giver indblik i mosens natur- og kulturværdier. Her i Lille Vildmose kan man komme på gyngende grund i våde og svuppende moser, hvor der vokser sjældne og specielle planter. Man kan også opleve store rovfugle, elge, krondyr, vildokser og vildsvin, der lever i nærheden af centret.

Lille Vildmosecentret er et statsstøttet Videnspædagogisk Aktivitetscenter (VPAC). Det betyder, at vi er et oplevelsescenter, hvor børn og voksne får viden og indsigt i natur, historie og videnskab gennem lærerige og udfordrende aktiviteter, som vækker alle sanser. Der er 15 Videnspædagogiske Aktivitetscentre i Danmark.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

På Lille Vildmose Naturskole møder eleverne et særligt oplevelsesorienteret læringsrum, som er både lærerigt og fagligt forankret. Lille Vildmosecentret fokuserer på formidling med hands on aktiviteter.

Naturskolens undervisere tæller en naturvejleder og en naturformidler, samt yderligere en folkeskolelærer fra den lokale folkeskole. Naturskolen har sit udgangspunkt ved Lille Vildmosecentret, men et forløb i naturskolen kan dog lige så godt finde sted ude i mosen. Både formidler og naturvejleder deltager gerne i planlægningen og/eller undervisningen på skoler, evt. også i forbindelse med aktiviteter i den skolenære natur. Det også muligt selv at besøge vildsvinefolden, naturlegepladsen eller udstillingen. Udstillingen rummer blandt andet levende smådyr, mus, rotter, danske krybdyr og slanger, en ørnesimulator, naturfilm og interaktive udstillinger.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

På Lille Vildmosecentret tilbydes forskellige undervisningsforløb med udgangspunkt i den danske natur. Eleverne vil få en dybere indsigt og bedre forståelse på den danske natur og menneskers påvirkning på naturen.

Elg-kraniet kommer ofte i brug i undervisningen.

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

99317550

Kontakt:

Camilla Jensen
99317550