Museum Vestsjælland årsberetning 2017-18

Skoletjenestens årsberetning Museum Vestsjælland 2017-18.

Museum Vestsjælland i tal 17-18 Skoletjenesten undervisningstilbud

Hent tal og figurer her

 

Arbejdet med kvalitetssikring af vores undervisning er fortsat i dette år, og et nyt nyhedsbrev har været med til at formidle vores tilbud til skoler og børnehaver. Partnerskaber har fortsat haft stor betydning for den samlede undervisningsindsats, og et af Skoletjenestens nyopstartede projekter, ”Fra kulturbærer til kulturskaber”, har opdyrket nye partnerskaber med gymnasier. Et andet stort undervisningsprojekt, som er startet op i 2017-18, viderefører museets indsats inden for Vestindien og skal under titlen "Danmark som kolonimagt – historieundervisning med et dobbelt perspektiv" blive et digitalt undervisningsmateriale for gymnasiet.

Inden for det kunstfaglige felt har Skoletjenesten fortsat sit samarbejde med Sorø Kunstmuseum og Museet for Samtidskunst i forbindelse med samarbejdsprojektet “KUNSTkammerater”. Skoletjenesten på Museum Vestsjælland er fortsat projektleder for Kulturbussen, som fra skoleåret 2017-18 har fået fire nye kulturinstitutioner med i porteføljen.

Der er arbejdet med en ny strategi for Museum Vestsjællands samlede udstillingsområde, hvilket skal give de enkelte huse en skarpere profil i forhold til såvel indhold som målgruppe. Et arbejde, som Skoletjenesten også har deltaget i. Herudover har Skoletjenesten stået for at udvikle en udstilling og et tilhørende forløb målrettet børnehaver. Projektet blev til udstillingen Lille Valdemars eventyr.

Lille Valdemars eventyr
"Lille Valdemars eventyr" er en børneudstilling særligt udviklet for de fire- til seksårige børnehavebørn. Formålet med udstillingen har dels været at blive klogere på målgruppen, at lære noget om, hvordan vi kan tænke udstillinger til mindre børn og at udvikle et fælles sprog hos underviserne om pædagogik og didaktik i børnehavehøjde. Skoletjenesten har været projektleder på udstillings- og undervisningsprojektet, der tillige har været udgangspunktet for det pædagogiske laboratorie på Museum Vestsjælland. I forbindelse med projektet har Skoletjenesten arbejdet sig ind i de pædagogiske læreplaner, og herigennem udfordret det kulturhistoriske fokus for udstillingen.

Observation
I efteråret 2017 igangsatte Skoletjenesten en proces, som skulle styrke den pædagogiske udvikling i undervisergruppen. Gruppen, som bestod af både nye og mere rutinerede undervisere, ønskede selv at få ny inspiration til deres praksis. Samtidig var det et ønske i organisationen, at vi skulle blive bedre til at tale om vores undervisningspraksis på tværs. For at imødekomme disse ønsker blev underviserne derfor klædt på af den faglige leder for pædagogisk udvikling i Skoletjenesten til at kunne observere hinanden i undervisningssituationer. Observationerne førte til nye erkendelser både hos observatørerne og hos underviseren. Efterfølgende har gruppen af undervisere, i det omfang det har været muligt, observeret hinandens undervisningsforløb to og to og brugt den observationsguide, som vi fik præsenteret og afprøvet igennem oplæringen. Underviserne har nu gode erfaringer med at observere hinanden, og den modstand, der kan være forbundet med observation, er blevet afløst af nysgerrighed.

Kontakt

Marlene Reinholdt Kramm Skoletjenesten undervisningstilbud

Marlene Reinholdt Kramm

Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Museum Vestsjælland
Tlf
41 37 92 53
Se profil

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.