Sparring & konsulentydelser

Skal du udvikle et undervisningsforløb, opstarte et partnerskab mellem skole og eksternt læringsmiljø - eller måske helt nytænke din skoletjeneste? Kvalificér din proces med den erfaring og ekspertise, Skoletjenesten har udviklet og opsamlet gennem 40 år.

Her på siden kan du se, hvordan du kan bruge os til at forme og løfte din praksis. Du er altid velkommen til at kontakte os for gratis sparring om, hvordan du kommer igang eller videre - om det er i en faglig studiegruppe, med en tilknyttet konsulent eller med ny viden fra en af vores mange guides og artikler til god undervisning i eksterne læringsmiljøer.

Planetarium, fotograf: Lars Erik Andreasen.

Udvikling af undervisningstilbud

Få en sparringspartner, kritisk ven og makker, der kvalificerer både produkt og proces, når du skal udvikle eller justere dine undervisningstilbud. Vi byder ind med både praksiserfaring og pædagogisk, didaktisk viden om undervisningstilbud i eksterne læringsmiljøer.

Har du brug for en sparringspartner?

Har du en konkret opgave, problematik eller idé, du har brug for et eksternt blik på? Skoletjenesten er en national sparringspartner, og du er altid velkommen til at kontakte os, uanset om du kommer fra et eksternt læringsmiljø, en kommune eller undervisningsverdenen.
Skoletjenestens medarbejderseminar
Øhavsmuseet Faaborg. Fotograf: Ard Jongsma

Evalueringer og undersøgelser

Har du brug for inspiration til at evaluere din praksis? Skal du igang eller har brug for at komme godt i mål med din evaluering? Se her, hvordan vi hjælper dig med at gennemføre lærende evalueringer og undersøgelser i dit eksterne læringsmiljø.

Sæt fokus på åben skole

Få hjælp til, hvordan åben skole kan sættes bedre i spil i din kommune eller dit eksterne læringsmiljø. Du kan bruge Skoletjenestens store erfaring med åben skole, når du skal i gang med partnerskaber eller vil vide mere om rammer, reformen og realiteter, der har indflydelse på din praksis.
Museerne i Fredericia
Fuglsang Kunstmuseum

Skal du nytænke din skoletjeneste - eller opstarte den?

Kom godt i mål når vi sammen udvikler din skoletjeneste. Vi hjælper dig igennem processen fra ide og koncept til færdig pædagogisk profil, udvikling af undervisning og test af undervisningsforløb.

Skal du udvikle et undervisningsmateriale?

Kom godt fra start med dit undervisningsmateriale. Skoletjenesten har lang tradition for udvikling af undervisningsmaterialer og læremidler. Her får du hjælp fra den indledende ide over didaktisk design til færdigt materiale og brugertest.
Glyptoteket

Spørgsmål til sparring og konsulentydelser?

Ane Riis Svendsen_undervisningstilbud_skoletjenesten

Ane Riis Svendsen

Undervisnings- og udviklingsansvarlig på Arbejdermuseet / Pædagogisk udviklingskonsulent i Skoletjenesten
Tlf
28923671
Se profil