Evalueringer og undersøgelser

Har du brug for inspiration til at evaluere din praksis? Skal du igang eller har brug for at komme godt i mål med din evaluering? Se her, hvordan vi hjælper dig med at gennemføre lærende evalueringer og undersøgelser i dit eksterne læringsmiljø.

Lærende evalueringer

Skoletjenesten udfører primært kvalitative evalueringer og undersøgelser, fordi det er vores erfaring, at kvalitative blikke på praksis bedst egner sig til at udvikle undervisning og pædagogiske aktiviteter generelt. Vi bruger udtrykket lærende evalueringer, fordi vi gerne vil betone, at en evaluering er noget, man lærer af, noget der udvikler og forandrer praksis og personer. Vi har erfaring med at lave evalueringer og undersøgelser for både kulturinstitutioner, ministerier og kommuner, og vi indgår altid i tæt dialog med opdragsgiver for at sikre, at en evaluering eller undersøgelse matcher aktuelle behov og er anvendelsesrettet.

 

Vi kan hjælpe med

  • evalueringer af konkrete undervisningsforløb
  • at gøre evaluering til en fast del af undervisningspraksis
  • mere omfattende evalueringer af jeres samlede undervisningsaktiviteter
  • undersøgelser der peger videre ind i mere omfattende udviklings- og forandringsprocesser.
Arbejdermuseet

Evaluering af undervisningsforløb til særudstillingen Håndens Arbejde på Arbejdermuseet

 

Da Arbejdermuseet skulle lave en afsluttende evaluering af særudstillingen Håndens Arbejde, bidrog Skoletjenesten med evaluering af de undervisningsforløb, der var knyttet til udstillingen. Evalueringen tog form som en kvalitativ undersøgelse af undervisningen og belyste igennem observation og interview forløbenes pædagogiske kvaliteter, og hvordan de skabte refleksionsrum for udskolingselever, der stod overfor valg af ungdomsuddannelse. Skoletjenesten arbejdede igennem hele evalueringsarbejdet tæt sammen med Arbejdermuseets skoletjenesteafdeling for at sikre den endelige evaluerings relevans og videre anvendelse i forhold til museets praksis og fremadrettede interesser.

Kontakt

Dorte Villadsen Skoletjenesten

Dorte Villadsen

Pædagogisk udviklingschef
Tlf
24 90 13 67
Se profil

Måske er du også interesseret i