Skal du nytænke din skoletjeneste - eller opstarte den?

Kom godt i mål når vi sammen udvikler din skoletjeneste. Vi hjælper dig igennem processen fra ide og koncept til færdig pædagogisk profil, udvikling af undervisning og test af undervisningsforløb. Vi kan også hjælpe dig med at videreudvikle og kvalificere en eksisterende skoletjeneste.

Når du skal etablere eller videreudvikle din skoletjeneste, kan vores viden og erfaring sikre, at alle relevante perspektiver bliver belyst.

 

Vi kan blandt andet hjælpe med

  • sammenhængen mellem dit unikke genstandsfelt, dets arbejdsmetoder og undervisningens indhold og formål.
  • udvikling eller revidering af undervisningsforløb
  • kompetenceudvikling af undervisere
  • kommunikationen af og om din skoletjeneste og undervisningsforløb til brugerne
Glyptoteket

Opbygning af skoletjenesteafdeling på Glyptoteket

 

I samarbejde med Skoletjenesten på Glyptoteket er Skoletjenesten gået ind i et længere sparringsforløb omkring deres opbygning af en ny skoletjenesteafdeling. Sparringen knytter sig til udviklingen af kerneopgaver såsom ”udvikling af undervisning”, ”udvikling af undervisningsbeskrivelser”, brugerinddragelse i form af medudvikling, oplæring og supervision af nye undervisere, formulering af en egentlig pædagogisk profil og indgåelse af partnerskaber med mere.

Kontakt

Ane Riis Svendsen_undervisningstilbud_skoletjenesten

Ane Riis Svendsen

Undervisnings- og udviklingsansvarlig på Arbejdermuseet / Pædagogisk udviklingskonsulent i Skoletjenesten
Tlf
28923671
Se profil

Måske er du også interesseret i