Glud Museum

400 års historie på 3 timer – Glud Museum og Industrimuseet

Samlet tilbud til gymnasieklasser og seminarieklasser. To rundvisninger af halvanden times varighed, i alt 1500 kr. Velegnet til tværfaglige forløb i fagene dansk, historie og samfundsfag.

Dagens forløb
Start på Glud Museum om formiddagen med 1,5 times rundvisning inklusive aktiviteter. Rundvisningerne på begge museer er baseret på dialog med spørgsmål til eleverne, hvor eleverne selv skal røre ved genstandene og være aktive. Der er efter første rundvisning både mulighed for at spise medbragt frokost på Glud Museum og på Industrimuseet. Til transporten foreslår vi leje af bus. Rundvisning på Industrimuseet 1,5 time inkl. samlebåndsaktivitet.

Glud Museum
På frilandsmuseet Glud Museum får I – med udgangspunkt i tre af museets historiske bygninger – fortællingen om dagliglivet på landet før og efter de store landboreformer. På rundturen vil vi diskutere forskellige tiders fællesskaber og klasseskel på landet samt se på, hvordan teknologi og samfundsindretning til forskellige tider forplanter sig helt ind i indretningen af den enkelte families arbejde og bolig. Vi slutter af med at se på årsagerne til den afvandring fra land til by, som ligger til grund for, at vi gik fra at være landboere til i overvejende grad at bo og arbejde i byer.
Efter rundvisningen er der mulighed for, at eleverne i grupper kan få udleveret en museumsgenstand for at reflektere over, hvad en genstand fra fortiden kan fortælle os i dag.

Industrimuseet
På Industrimuseet tages tråden op fra Glud Museums landarbejder, der vandrede ind til byen for at finde arbejde. I Maskinhallen fortælles om de tekniske landvindinger, der var en forudsætning for Danmarks industrialisering. I Træskoværkstedet og Tekstilfabrikken fortælles om overgangen fra hjemmeproduktion til industriel produktion med arbejdsdeling og monotont arbejde i industriens fabrikshaller. I museets arbejderboliger fortælles om levevilkår for helt almindelige arbejderfamilier. I vores lejlighed fra 1970 diskuteres overgangen fra industrisamfund til servicesamfund.
Rundvisningen afsluttes ved museets samlebånd, hvor eleverne selv får lov til at prøve kræfter med samlebåndsarbejdet.

Plakat for tilbud: 400 års historie på 3 timer
Plakat for tilbud: 400 års historie på 3 timer.
Foto

Industrimuseet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
1500 kr.
Yderligere priser:
To rundvisninger af halvanden times varighed i alt 1500 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse:
EUD, EUX, Læreruddannelser, Tekniske skoler
Ungdomsuddannelse:
EUD, EUX, HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Dansk, Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Forløbet bidrager med viden om og forståelse for dagliglivet på landet før og efter de store landboreformer, vandringen fra land til by samt overgangen fra industrisamfund til servicesamfund. Eleverne får mulighed for at reflektere over forskellige tiders fællesskaber og klasseskel, og hvordan teknologi og samfundsindretning til forskellige tider forplanter sig helt ind i indretningen af den enkelte families arbejde og bolig.

Se alle tilbud fra: