Farum Sogn

Året rundt – højtiderne fortæller historie

Med udgangspunkt i kirkeårets højtider vil vi i dette projekt genfortælle højtidernes centrale bibelhistorier og se på sammenhængen mellem dem. Projektet vil også give en kronologisk fremstilling af Jesu liv.

Den kristne kirke har sin egen kalender, som vi i Danmark kalder ”kirkeåret”. Kirkeåret rummer alle kirkens højtider og begynder første søndag i advent. Alle højtider i kirkeåret har deres særlige farve og særlige traditioner. 

Indhold

  • Alle får udleveret et årshjul i karton, som vi skriver og tegner på løbende.
  • Vi taler om årstiderne og skoleferierne og illustrerer dem i årshjulet.
  • De centrale bibelhistorier genfortælles kronologisk én ad gangen. Efter hver enkelt fortælling taler vi om den tilknyttede højtid og dens traditioner og illustrerer højtiden og fortællingen i årshjulet.
  • Som afslutning repeteres kirkeåret, og vi synger nogle af de kendte højtidssalmer.
  • Alle eleverne får deres eget årshjul med hjem.

Tidsforbrug: 4 timer

Kirkens underviser: Kirke- og kulturmedarbejder Doris Pihl Linkenkær

Skole-kirkeprojekter på skolens præmisser:
Alle projekterne har en almendannende og ikke-forkyndende karakter og foregår på skolens præmisser. De er målrettet alle elever uanset kulturel eller religiøs baggrund.

Projektet er gratis og henvender sig til alle skoler i Farum.

Adventskransen af gran og med lilla bånd hænger i Stavnsholtkirken. To lys er tændt og man kan se den rå murstensmur i baggrunden.
Adventskrans i Stavnsholtkirken
Foto

Doris Pihl Linkenkær

©

Farum Sogn

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
5 timer
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
2., 3., 4., 5., 6., 7.
Kompetenceområde:
Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger, Kristendomskundskab - Ikke-kristne religioner..., Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Billedkunst, Dansk, Kristendomskundskab, Musik
Læringsmål:
Projektet er udviklet med henblik på at opfylde flere af læringsmålene på de forskellige klassetrin og i de forskellige fag, som projektet dækker. Ved tilmelding tilsendes læringsmålene for det relevante klassetrin/de relevante fag, ligesom projektet tilpasses den aktuelle klasse i samarbejde med læreren.