Boldrup Museum - Nordjyllands Historiske Museum

Arbejde og leg

Vi oplever, hvordan børn på landet for 100 år siden skulle hjælpe med arbejdet på gården, før de kunne lege.
Børnene hjælper bl.a. med at fodre dyrene og give dem vand, og bagefter leger vi forskellige gamle lege.

Et emne om børns hverdag på landet omkring år 1900 – deres arbejde og lege. Vi starter i den gamle skolestue med at kigge på nogle af de redskaber, børnene dengang brugte i deres daglige arbejde på gården, og der fortælles historier om det barske liv som tjenestedreng eller –pige. Herefter bliver børnene sat på arbejde på gården – dyrene skal fodres, der skal bæres vand, samles æg, og hvad vi ellers finder på.

Når arbejdet er overstået, leger vi forskellige gamle lege: slå munk, dåseskjul, spiller pind, antonius, går på stylter. Legene afhænger af tiden og børnenes alder. Er der god tid, laver vi også vores eget legetøj – kryds-og-bolle-spil.

Vi slutter dagen med at kigge på forskelligt gammelt – hjemmelavet – legetøj og snakker om forskellen på dengang og nu.

Forløbet kan tilpasses andre klassetrin/aldersgrupper; aftales individuelt. Du er meget velkommen til at henvende dig.

Det gamle åg bliver brugt, når der skal bæres vand til dyrene.
Det gamle år bliver brugt, når der skal bæres vand til dyrene.
Foto

Boldrup Museum

©

Boldrup Museum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
900 kr.
Yderligere priser:
Skoler fra Mariagerfjord og Rebild kommuner kan bruge tilbuddet gratis. Der betales for et eventuelt materialeforbrug. Tidsammen kan aftales individuelt.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Historie, Idræt
Læringsmål:
Eleverne skal opleve, hvordan livsvilkårene for den almindelige landbofamilie i år 1900 var fundamentalt anderledes end elevernes egne livsvilkår. Eleverne skal opleve, hvad livsvilkårene for landbofamilien - specielt for børnene - har betydet for forholdet mellem arbejde og fritid; der var altid arbejde der skulle gøres først.
Eleverne skal lære forskellige gamle lege.