Karen Blixen Museum Rungstedlund

Babettes gæstebud

Vi stiller skarpt på Karen Blixens trosopfattelse i fortællingen om den franske kok Babette, der flytter til et lille samfund i Norge, hvor hun skaber et fantastisk og sanseligt måltid, der forsoner alle stridigheder.

Fortællingen rummer mange emner såsom tab, kærlighed og kunstens kraft og betydning. I tilbuddet vil indgå creative writing eller anden øvelse, som aktiverer eleverne. 

Vi arbejder med læsning og fortolkning igennem dialog med eleverne, der opfordres til at sætte ord på deres læseoplevelse. Idet eleverne også selv igennem en kreativ opgave skal arbejde med teksten forstærkes fortolkningen og forståelsen.

Omvisning i Karen Blixens hjem – herunder hendes originale køkken fra 1960 – indgår i alle undervisningstilbud.

Karen Blixen Museet skoletjenesten
Fra Grabriel Axels film "Babettes gæstebud"
Foto

Karen Blixen Museum Rungstedlund

©

Grabriel Axel

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
550 kr.
Yderligere priser:
1,5 time - 775kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Læsning, Filmkundskab - Filmanalyse, Madkundskab - Måltid og madkultur
Fag:
Dansk, Engelsk, Kristendomskundskab, Madkundskab, Medier
Læringsmål:
Læsning, fortolkning og egen kreative frembringelse. Arbejde med en kanonforfatter. Mulighed for at inddrage analyse af Gabriel Axels filmatisering af Babettes gæstebud fra 1988.