Næstved Kommune - Åben Skole

Besøg Hoffmann – den løsningsorienterede partner

Hos Hoffmann udfører vi byggeri og anlægsopgaver af enhver art i hele Danmark. Hoffmann har egen fabrik i Næstved, der producerer elementer til byggeri i bl.a. træ til byggepladser på hele Sjælland. Hoffmann har store byggeprojekter lokalt i Næstved Kommune. Hos Hoffmann tager vi ansvar og tager lærlinge ind i forskellige fag.

Hoffmann tilbyder fire besøg pr. skoleår à 60 minutters varighed.

Et besøg på virksomheden vil bestå af introduktion til virksomheden og rundvisning på fabrikken på Fiskerhusvej 38 ved en projektleder fra Hoffmann. Der kan også være mulighed for at møde en lærling. 
Kontakt Camilla Nerup for at høre nærmere om mulighederne for at besøge en af Hoffmanns byggepladser.
Camilla kommer også gerne ud på en skole og holder oplæg for klassen. Det kan omhandle karrieremuligheder hos Hoffmann eller det at være kvinde i et mandefag.

Forberedelse:

Klassen kan orientere sig på Hoffmann.dk og læse om Hoffmanns forretningsområder. 
Eleverne kan med fordel se Hoffmanns video om værdier: https://www.youtube.com/watch?v=LYvkrvkVmDc

Guide til forberedelse i faget Uddannelse og Job:
Et besøg på virksomheden opfylder læringsmålene i faget Uddannelse og Job, når eleverne er forberedte: Her er en guide til eleverne til forberedelse og opsamling på besøget:
https://skoletjenesten.dk/tilbud/guide-til-karrierelaering-uddannelse-o…

Undervisningsforløb:

Det vil også være oplagt at arbejde med forløbet "Byg ud med struktøren" i undervisningsmaterialet "Grib Erhvervsuddannelserne". Forløbet knytter sig til faget matematik, fysik/kemi eller håndværk og design. Se læringsmål i materialet. Ved spørgsmål til "Grib Erhvervsuddannelserne" kontaktes Kirsten Ørting på mail: kioer@naestved.dk

Grib Erhvervsudddannelserne, se side 22:
https://igotskills.dk/fileadmin/documents/grib-erhvervsuddannelserne/0_samlet-pdf_grib-erhvervsuddannelserne.pdf

Transporten er gratis
Der er sat ekstra penge af til transport i bus mellem virksomhed og skole. Ring eller skriv til erhvervsplaymaker Ole Hilden, så bestiller og betaler Ole for bussen, så I kan køre direkte mellem skole og virksomhed.
Kontakt Ole Hilden på mobil 61550987, eller mail ohilde@naestved.dk eller på Aula.

Besøg Hoffmann - en stor entreprenør virksomhed

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Arbejdskendskab - Virksomhed og arbejdsmarked, Matematik - Geometri og måling, Uddannelse og job - Arbejdsliv, Uddannelse og job - Fra uddannelse til job, Uddannelse og job - Personlige valg
Fag:
Matematik, Uddannelse og job
Læringsmål:
Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder.

Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere.

Eleven kan vurdere vilkår og muligheder i erhverv og beskæftigelse.