Papirmuseet

Besøg for udskolingen

Fra klude til papir – kom og oplev papirfremstilling i hånd og på maskine. Hør om Silkeborg Papirfabrik, dens arbejdere og dens betydning for Silkeborg bys opståen.

Papirmuseet tilbyder et forløb med spændende oplevelser for folkeskolens ældste klasser. Eleverne vises rundt i den gamle "Bøtte", som tidligere var stedet for det håndgjorte papir på Silkeborg Papirfabrik. Her lærer de om papirfremstilling i hånden og på papirmaskinen, og alle elever prøver at øse deres eget håndgjorte papir sammen med museets papirmagere. Processen fra råmateriale (klude) til færdigt produkt (papir) formidles i spændende fortællinger, hvor vi også kommer ind på vandmærkepapir, som blandt andet blev brugt til de danske pengesedler. Herudover kommer vi ind på Silkeborg bys historie, som hænger uløseligt sammen med Silkeborg Papirfabrik. Alt efter klassetrin, fag og ønsker fra underviserne kan vi vinkle forløbet. Fokusområder kunne være miljø, industrialisering eller papirhistorie.

falske pengesedler, papirmuseet, rundvisning, skoletjenesten
... kigger på falske pengesedler udlånt af Rigspolitiet.
Foto

Ole Nielsen

©

Papirmuseet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
400 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Håndværk og design - Håndværk - materialer, Historie - Historiebrug, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Billedkunst, Dansk, Håndværk og design, Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Eleverne lærer om papirfremstilling i hånden og på papirmaskinen.

Alle elever får lov til at øse papir.

Eleverne får indblik i Silkeborg bys historie og dens unikke kulturarv.