Skagens Kunstmuseer

Billedanalyse

Billedanalyse blandt samlingens værker.

Billedanalyse åbner for en hel verden af spændende og tankevækkende ting i kunsten, som man måske ikke lige lægger mærke til ved første øjekast. Vi går i dybden med udvalgte af museets værker og ser på kunstnernes valg af f.eks. komposition, farver, lys og beskæring – alle vigtige elementer, som malerne brugte til at ”bygge” deres værker op og skabe fortælling. Værk og kunstner sættes også i et bredere perspektiv, når vi taler om den historiske sammenhæng og kunstneriske genrer.

Eleverne opmuntres til at sætte ord på deres oplevelser af malerierne undervejs.

Museet tilbyder gratis undervisningsmateriale, der relaterer sig til omvisningerne, og som med fordel kan bruges før, under eller efter et besøg på museet. Find undervisningsmaterialet her.

Skagens Museum
Foto

Skagens Kunstmuseer

©

Skagens Kunstmuseer

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
45 min.
Pris:
550 kr.
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Billedkunst, Dansk
Læringsmål:
Omvisningen imødekommer skolernes Fælles Mål for fagene dansk og billedkunst.

BILLEDKUNST:
Eleverne kan analysere billedgenrer.

Eleverne kan analysere billeder og billeders funktioner i forskellige kulturer.

DANSK:
Eleverne kan deltage aktivt og analytisk i dialog.

Eleverne kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.

Eleven kan følge forløb og komposition i komplekse tekster og har viden om komplekse fortællestrukturer og kompositioner.

Eleven kan reflekteret indleve sig i tekstens univers som grundlag for fortolkning og foretage flertydige fortolkninger.
Eleven kan formulere egne sansninger i æstetisk sprogbrug.
Eleven kan undersøge samspillet mellem genre, sprog, symbolik, forfatter, værk og fortæller.

Se alle tilbud fra: